Nejčastější investiční chyby, které vás připraví o peníze. Jak se jim vyhnout?

investicni-chyby-psychologie-investora

Investování je dlouhodobá cesta, která v sobě nemá pouze úspěchy a šťastné momenty přinášející peníze a euforii. Každý pokročilý investor si prošel i těžkými chvílemi a během procesu učení i samotného investování chyboval. Na nejčastější investiční chyby si ale můžete dát pozor a zbytečně tak neztratit investované peníze.

Pomůže, když o těchto častých a tradičních chybách má investor předem povědomí. Pomáhá také znalost sama sebe, jak reagujeme na jednotlivé situace, jak vnímáme své emoce, jaký máme přístup k riziku a jakou máme představu budoucnosti.

Začínající investoří ocení konkrétní výčet investičních chyb, které jsou frekventované a díky tomu se jim budou moci snáze vyhnout. Investoři, kteří již vykročili na svoji cestu ocení část psychlogie, protože ta v žádném investičním období nezmizí. Přestože se naučíme lépe ovládat své emoce a jsme pozorní k typickým investičním chybám, můžeme v jakémkoli věku i pokročilosti svého investičního know-how ztratit směr, cit a sejít z cesty.

Psychologie investora

Psychologie a chování investora hrají důležitou roli v tom, zda na akciovém trhu či jiné investičním trhu uspěje. Zásadním klíčem k úspěchu není to, jak tvrdě investor pracuje nebo kolik se mu podaří nasbírat informací. Nejdůležitější je totiž to, jak uvažuje. To je podstata psychlogie investora. Jde o pochopení toho, jak mysl funguje a jak ovlivňuje chování investora, a tímto lze předejít chybným rozhodnutím i finančním neúspěchům.

Typy investorů na akciových trzích

Podle typu uvažování můžeme rozdělit investory do různých skupin.

Aktivní investor

Aktivní investor je neustále v pohybu. Jeho strategie spočívá v tom, že provozuje nepřetržitou nákupní a prodejní činnost a zaměřuje se na krátkodobé zisky. Velmi často se jedná o intradenní obchody.

Pasivní investor

Pasivní investor naopak používá strategii nákupu a dlouhodobého držení a nezaměřuje se na načasování trhu. Pasivní investoři mají v oblibě hodnotové akcie či dividendové akcie.

Emoční investor

Emoční investor je většinou úzce zaměřen na určitou firmu a její akcie, a tak se jí drží i přesto, že není tak atraktivní a výnosná.

Copycat investor

Copycat investor má tendenci kopírovat akciová portfolia jiných úspěšných investorů. Doufá, že napodobí jejich výnosy, ale většinou nechápe jejich strategii, což může vést spíše ke ztrátám a takový způsob investování s sebou nese soubor rizik. Copycat investor má důvěru ve 3.osobu, které věří a de facto ji svěřuje peníze.

Úspěch v investování

Psychologie investování je důležitá zejména proto, že emoční faktory, jako je strach, nejistota, ego nebo zaujatost, hrají obrovskou roli v rozhodování. To může vést k chybám vedoucím ke ztrátě i přes to, že si konkrétní investiční trh (např. akciový trh) vede dobře.

Úspěch v investicích stojí mnohdy na změně přístupu a jasné vizi. Mnoho začínajících investorů dosáhne na krátkodobé úspěchy, ale dlouhodobě se jim na trhu nedaří. Naopak investoři jako Warren Buffett, George Soros nebo John Templeton těží z dlouhodobých úspěchů.

A co je od ostatních odlišuje? Neobvyklé psychologické vlastnosti, inteligence a schopnost myslet odlišně.

Nejčastější investiční chyby

investiční chyby investorů

Začátky na finančním trhu bývají složité. Chyby začínajících investorů nejsou jediné, ze kterých bychom si měli brát ponaučení. Chyby dělají i pokročilý a zkušení investoři. Investiční svět je plný nástrah, které obvykle vycházejí z našeho ega, soutěživosti a touhy mít vždy o trochu více.

Podívejte se na nejčastější investiční chyby, jejich znalost může pomoci vyvarovat se znehodnocení investovaných peněz.

Přílišná sebedůvěra

Mezi nejčastější chyby patří přílišná sebedůvěra. Tito investoři doslova vtrhnou do finančního světa po hlavě. Nejsou schopni čekat na vhodnou dobu pro investici, ale obchodují kde mohou. Nezvládají se tak držet přesné strategie a přestávají kontrolovat rizika. Nejčastěji obchodují intradenní grafy na měnových trzích a ztráty jim narůstají raketovým tempem.

Tento odvážný vstup na trh bez toho, aniž by si investor správně spočítal riziko, může vést i k tomu, že naletí na podvod. Legislativa se sice snaží podvodníky vymýtit, ale vždy se najde někdo, kdo chce touto cestou přijít k penězům. Je třeba dávat pozor, do koho investor vkládá důvěru.

Přílišná opatrnost

Druhým extrémem se může stát naopak přílišná opatrnost a strach z investice. Tito investoři vkládají do investic jen malé částky a vydávají se konzervativní cestou. Na první pohled se může zdát, že nedochází ke ztrátám. Investor se ale drží méně výhodných nástrojů a ve výsledku mu peníze požírá inflace.

Převládnutí strachu

Může se stát, že investor nezvládne své emoce a jeho investiční rozhodování určuje strach ze ztráty. Najde si dobrou společnost, udělá průzkum a vstoupí do investice. Následně dojde ke skoku na trhu a akcie z daného sektoru se propadnou. Investor se lekne a okamžitě akcie prodá, nehledě na to, že si udělal dobrou analýzu. Pokud by se neoddal strachu, věděl by, že nemusí od investice hned utíkat a mohla být dlouhodobě výnosná. Trpělivost v investování je základ.

Nepřipravený investiční plán

Každý investor by měl počítat s tím, že investování je běh na dlouhou trať. Absence investičního plánu s sebou nese spoustu rizik a zbytečných překážek. Dlouhodobý plán je tak základním klíčem k úspěchu na finančním trhu.

Častou chybou při tvorbě investiční strategie bývá neznalost výše poplatků a komisí. Každý investor by si měl spočítat poplatky za transakce a případné komise nebo daně a počítat s jejich výší při tvorbě investičního plánu. Zejména v rámci výběru brokera pro investice do akcií (recenze Degiro) či kryptoměn je toto jedna z nejzásadnějších otázek, které výrazně ovlivní celkový výnos/ztrátu.

Nedostatečná diverzifikace portfolia

Mezi největší chyby patří sázka na jediného koně. Některé akcie sice nabízejí velmi výhodné zhodnocení, ale zároveň může tento jediný titul v konkrétním čase výrazně ztratit.

Zvýšit bezpečnost a snížit riziko lze především rozdělením investic mezi několik podniků v různých oborech. Někteří investoři sázejí na to, že rozdělí investici mezi několik firem ve stejném oboru. To jim ale nezaručí dostatečnou diverzifikaci, protože se různými vnějšími vlivy může celé odvětví dostat na vedlejší kolej.

Kam investovat, do čeho vložit peníze, které jsme naspořili a nyní je chceme zhodnotit?

Dostatečné diverzifikace je možné dosáhnout skrze populární ETF – indexové akcie. Jedná se o investiční nástroj, který se obchoduje na světových burzách. Kopírují složení daného indexu podle složení aktiv v indexu. Výhodou je vysoká transparentnost, nízké náklady, vysoká likvidita a právě také vysoká míra diverzifikace. Nákupem těchto cenných papírů získává investor diverzifikaci přes všechny tituly zastoupené v daném indexu.

Rozhodování na základě historických dat

Chyba, které se dopouští nejen nováčci, ale také zkušení investoři. Nutno říci, že určitě není od věci používat historická data jako indikátor. Rozhodně by se na ně ale neměl investor obracet jako na záruku.

To, co fungovalo pro jednoho, nemusí automaticky fungovat pro druhého. Zároveň je třeba počítat s tím, že velký zisk v jednom roce může znamenat výrazný propad v tom dalším. Trh se neustále vyvíjí a roste a rozhodování budoucnosti na základě toho, co se stalo v minulosti, nikdy nemůže být 100%. Zaručené je ale to, že při každé investici dochází k riziku, že investor o část peněz přijde a je třeba s tím počítat.

Naskakování do rozjetého vlaku

“Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.” Mnoho začínajících investorů dělá tu chybu, že kupují tituly na konci růstového trendu těsně před propadem. Je důležité umět najít vhodný čas pro nákup a současně pro prodej akcie. Buď v rámci určování hodnoty akcie anebo jiných ukazatelů.

Je potřeba počítat s tím, že žádná investice nemůže růst neustále každý den až navěky. To, že v minulosti nabízela mimořádné zhodnocení, neznamená, že tomu bude tak i v dalších letech. Statisticky lze říci, že pokud docházelo dlouho k nadprůměrným výnosům, očekávají se v budoucnu spíše výnosy nižší.

Investiční chyba „Naskakování do rozjetého vlaku“ je jednou z nejčastějších chyb investorů do kryptoměn. Mají navíc kombinaci dalších častých chyb jako je davové chování a prodej v panice. Zejména se to týká těch, kteří investují do altcoinů a vidí kryptoměny jako prostředek k rychlému zbohatnutí. Naopak se zde vyplatí studium toho, co je kryptoměna a technologie blockchain. Chyby se však nevyhnou ani investorům, kteří si oblíbili kryptoměnu Bitcoin – mnozí z nich nakupují v rozjetém vlaku a euforii, když jsou ceny nahoře a prodávají ze strachu, když jsou ceny dole.

V rámci investic je pak nutno také počítat s určitými makroekonomickými vlivy (typicky např. dopad koronavirových opatření a ovlivnění celé ekonomiky světa).

Přesvědčení o správnosti své strategie

Velkou chybou mnoha investorů je to, že sami sebe přesvědčují o správnosti svého přístupu a strategie. Bývají tak zaslepení a ignorují nebo neakceptují protiargumenty. Tento problém se často objevuje u hodnotového investování. Hodnotový investor příliš lpí na jednom konkrétním přístupu, což vede k tzv. confirmation bias – potvrzovacímu zkreslení.

Na hodnotovém investování není nic špatného, ale je potřeba si uvědomit, že ignorování nevýhod přístupu nemůže zajistit dobré výsledky. Investor by neměl ztratit schopnost zpochybňovat sám sebe (mít kritické myšlení), protože tím tratí i schopnost zjistit, zda se mýlí. Na každou strategii je potřeba se dívat jak z pohledu pozitiv, tak z pohledu negativ.

Přeinformovanost

Informace se dají vyvážit zlatem. V tomto případě je však méně jednoznačně více. Je důležité, aby si investor dokázal držet odstup a zaměřil se na základní informace, které jsou potřeba k sestavení investičního plánu.

Na internetu lze najít stovky investičních článků a analýzu prakticky na vše, na co si člověk vzpomene. Jedná se však o zbytečný šum a nadmíra takových článků může negativně zkreslit skutečně potřebné informace.

Přeinformovanost může vést také k tzv. informační paralýze. Čím více možností investor má, tím hůře se mu rozhoduje. To ho nakonec frustruje a odrazuje od konečného rozhodnutí a zároveň vede k tomu, že zpětně pochybuje o správnosti svých kroků.

Další investiční chyby

Mezi další časté investiční chyby začínajících i pokročilých investorů patří především:

Davové chování – např. vedené pocitem „když toto kupují všichni, nechci být pozadu a musím to mít také“

Neschopnost prodat – např. vytvoření emoční vazby k investičnímu aktivu (typicky ke konkrétní akcii)

Vyhledávání utvrzujících informací – dohledávání a přijímání jen takových informací, které podporují naší investiční strategii a názory, protichůdné názory ignorujeme anebo rychle shodíme ze stolu, že nejsou pravdivé

Předvídání budoucnosti – zakládání investice na budoucích událostech, které si myslíme, že určitě či pravděpodobně nastanou

Prodej v panice – u investora převládne strach a investici prodá v panice a strachu o ztrátu, často není vhodně definovaná investiční strategie či investor nevěří svým investicím, může souviset také s nevhodným nastavením rizika a osobní toleranci investora k riziku investice

Investiční chyby a úspěchy

Chybovat je lidské a ani investoři se chybám nevyhnou. Je přirozené brát své investiční chyby jako součást procesu a své cesty k úspěchu, bohatství a radosti. Psychlogie investora je obrovské téma, které by mělo být součástí strategie každého, kdo se chystá do investičního světa vstoupit. Uvědomění si nejen svých vlastních chyb, ale také obecná znalost těch tradičních chyb investorů, nám pomůže zhodnotit peníze rychleji a bezpečněji.

Investorům lze jen doporučit, aby si vedli svůj vlastní investiční deník, kam budou pravidelně zaznamenávat nejen výkonnost svého porfolia, ale především emoce a související rozhodnutí v blízkosti konkrétních událostí (zprávy, pokles ceny, ohlášení akvizice, legislativní změny, makroekonomické vyhlídky, atp.). Je prospěšné si sepisovat také své vlastní investiční chyby, aby je člověk neopakoval a rychle se z nich poučil.

INVESTOVAT NA DEGIRO

Do akcií investuji přes brokera Degiro (recenze Degiro).

Investování zahrnuje rizika ztrát. Investujte jen takové peníze, které si můžete dovolit ztratit. Investujte opatrně. Článek a veškeré informace slouží ke vzdělávacím účelům a nejsou investičním doporučením.