Dluhopisomat

dluhopisomat

Zhodnotit peníze není snadné. Spořicí účty u bank jen stěží pokrývají inflaci. Nakupovat akcie vnímá mnoho lidí jako riskantní krok navíc spojený se vstupními náklady. Možná máte zkušenosti s investováním do peer-to-peer půjček, ale chtěli byste své peníze rozprostřít mezi více produktů. Jako alternativní investice se nabízí dluhopisy. Nakoupit je můžete třeba na virtuálním tržišti Dluhopisomat.

Investování do dluhopisů

Dluhopis je cenným papírem, který vydává stát či obchodní společnost, tzv. emitenti. Majitel dluhopisu si jej od emitenta koupí za určitou cenu a po určitém datu po něm bude vyžadovat tuto částku spolu s úroky. Emitent si tak de facto půjčuje peníze od velké škály věřitelů a výhodněji, než by získal finanční prostředky od banky.

Pro investory jsou dluhopisy zajímavým investičním nástrojem. Tradičně se považují za méně rizikové než akcie. Státní dluhopisy jsou v podstatě sázkou na jistotu. Firemní dluhopisy pak nabízejí větší výnosy, samozřejmě s vyšší mírou rizika. Investoři by proto měli vždy řádně prověřit společnost, od které dluhopisy kupují, a nikdy nesázet jen na emise jedné firmy.

Co je Dluhopisomat?

Dluhopisomat funguje jako fintech tržiště. Nejde o poskytovatele investičních služeb, ale pouze o inzertní portál, na kterém emitenti nabízejí k prodeji své dluhopisy.

Dluhopisomat pouze kontroluje, zda jsou dluhopisy vydávány v souladu s českým právem. Podle svých vyjádření se však na své stránky snaží umisťovat dluhopisy stabilních firem, které si ještě prověří. Nicméně nenese žádnou odpovědnost za prováděné obchody, nijak do nich nevstupuje, pouze vybírá poplatky od firem, které prostřednictvím Dluhopisomatu inzerují své emise. Na webu pak Dluhopisomat přímo zájemce varuje, že investice do dluhopisů jsou rizikovější, než běžné ukládání peněz do banky.

Za Dluhopisomatem stojí společnost Kamuda one s.r.o., která je spojena s investiční skupinou Comfort Finance Group.

Recenze fungování Dluhopisomatu

Dluhopisomat na svých stránkách uvádí základní informace o dluhopisu, které potřebuje investor pro své rozhodování znát, tedy podoba a forma a hodnota jednoho kusu dluhopisu, datum emise a splatnosti, jaký je roční fixní výnos, jak často jsou výnosy vypláceny, kdy je další výplata, kolik investorů si již dluhopisy koupilo a za jakou částku a jaká je cílová částka.

U každého inzerovaného dluhopisu naleznete vlastní prezentaci emitenta a výsledky jeho hospodaření podle portálu Justice.cz. (aktiva, obrat, provozní zisk). U emitentů si lze stáhnout výkaz zisků a ztrát či rozvahu. Dluhopisomat také investory upozorňuje na aktuální dění ve společnosti, zda je emitent v insolvenčním řízení, a zda jde o firmu, která na trhu působí alespoň tři roky.

Pokud investora dluhopis zaujme, může zaslat skrze Dluhopisomat emitentovi své jméno, e-mail a telefonní číslo. Emitent mu pak zašle objednávkový formulář. Dluhopisomat jako takový tedy skutečně jen slouží k inzerci a propojování firem a investorů.

Na co si dát pozor při koupi dluhopisů?

Základním pravidlem při nákupu dluhopisů je důkladné prověření obchodní společnosti, která je vydává. Obecně platí, že pokud emitent nabízí výnos kolem 10 a více procent, začíná se jednat o rizikovou investici.

Investice do firemních dluhopisů není pojištěna, držitelé dluhopisů navíc nejsou věřiteli, kteří by byli v případném insolvenčním řízení uspokojováni přednostně.

V posledních letech utkvěl v hlavách investorů zejména online obchod Zoot, který se dostal do platební neschopnosti. Zkušenosti investorů s firemními dluhopisy tak rozhodně nejsou pouze pozitivní.

Co se týče portálu Dluhopisomat, je potřeba upozornit na skutečnost, že nabízí investice do firem, které jsou s ním strukturálně propojeny (např. CEE Real Estate či CFG Real Estate). Investoři by proto neměli Dluhopisomat považovat za neutrální portál, který hodnotí investory zcela objektivně. Ačkoliv zde nabízené dluhopisy mohou být zajímavým doplněním portfolia, je potřeba, aby investoři byli skutečně obezřetní a sami si zjistili další informace o finanční situaci emitentů.