Diverzifikace

diverzifikace

Každé investování s sebou nese riziko. Cílem investora by mělo být toto riziko snížit. K tomu slouží diverzifikace. Co si pod tímto pojmem představit? A jak správně diverzifikovat?

Co je diverzifikace rizika?

Diverzifikace je obecně snaha snížit riziko tím, že se nesoustředíme pouze na jednu věc, ale rozdělíme svou pozornost a energii na více činností.

Diverzifikaci můžeme najít v různých oblastech života. Jednoduše řečeno, když se nám jedna věc nepovede, máme ještě další aktivity či projekty, takže se nám nezhroutí svět. Např. diverzifikace příjmů, kdy kromě mzdy získáme peníze např. z nájmu či kapitálových zisků, nám pomůže překlenout krizové období, kdy měníme práci.

Dalším příkladem z praxe je diverzifikace plodin, kterou by měl provést každý zemědělec. Pokud se soustředí např. pouze na pěstování brambor a přijde neúroda, nebude mít z čeho žít. Přesně to se stalo v Irsku v 19. století. Protože brambory byly primární potravinou, nastal hladomor, při kterém zemřelo kolem milionu lidí.

Diverzifikace v marketingu

Diverzifikace je však pojem, který se nejčastěji využívá v oblasti podnikání a investic. Diverzifikací v marketingu obchodní společnost rozšiřuje své aktivity do jiných sektorů. Diverzifikace výrobků jí umožní vstup na nové trhy.

Marketingová strategie může mít různé formy. Horizontální diverzifikace znamená, že se firma soustředí na nové výrobky, které ale cílí na stávající zákazníky. Vertikální diverzifikace se zaměřuje na výrobky z různého stupně provozního řetězce (např. prodej surovin či výrobních prostředků).

S tím souvisí příbuzná neboli soustředěná diverzifikace, kdy se firma snaží lépe využít trh zvýšením sortimentu výrobků. Nepříbuzná neboli smíšená diverzifikace pak znamená, že společnost produkuje výrobky ze zcela jiné oblasti. Příklad smíšené diverzifikace může být např. Zbrojovka, která začne vyrábět motocykly.

Diverzifikace investic

Každá investice nese riziko

Každý zkušený investor si je vědom, že úspěch při investování závisí na diverzifikaci rizika. Při investování totiž více než kdy jindy platí pravidlo: „Nepokládejte všechna vaše vajíčka do jednoho košíku.“ Kdyby vám totiž košík spadl, všechna by se rozbila. Pokud své finanční prostředky vsadíte na jednu kartu, může se stát, že o všechny své peníze přijdete.

Investičních rizik existuje velké množství. Hodnota akcií závisí např. na tom, jak je daná společnost úspěšná v plnění svých cílů. Investice ovlivní výše úrokové sazby či inflace. Celá ekonomika pak prochází hospodářskými cykly. I když mnoho rizik lze identifikovat a do určité míry jim předejít, mohou se stát i takové události, na které se připravit nelze (viz náš článek o černé labuti v ekonomice).

Investoři musí zkrátka počítat s tím, že riziko se pojí s každou investicí. Platí pravidlo, že čím výnosnější má investice být, tím je i rizikovější. Proto je dobré se připravit a vytvořit si diverzifikované portfolio.

Druhy diverzifikace investic

Investice můžeme diverzifikovat různými způsoby. Horizontální diverzifikací si pořídíte různé finanční nástroje: akcie, dluhopisy, komodity atd. Každý typ investice má svá specifická rizika a jinak reaguje na vývoj ekonomiky. Např. pokud dojde k propadu na akciových trzích, pomohou vám dluhopisy pokrýt ztráty.

I jednotlivá aktiva je třeba rozvrstvit pomocí vertikální diverzifikace portfolia. Určitě není dobré vsadit na jednu firmu, ale dobré není spoléhat ani na jednu oblast. V diverzifikovaném portfoliu by měly být cenné papíry z různých oborů, jako je energetika, technologické akcie, potravinářský průmysl apod.

Investice lze rozvrstvit i podle geografické oblasti. Trhy v rozvojových zemích nabízejí vyšší výnosy, ty evropské jsou zase bezpečnější. Nelze zapomínat ani na načasování, kdy si finanční nástroje pořizujete. Jinak se investuje za konjunktury, jinak za doby krize.

Strategie diverzifikace

Jakým způsobem by si tedy měl investor sestavit portfolio? Záleží na tom, jak moc jste ochotni riskovat. Konzervativnější investoři budou mít v portfoliu větší zastoupení státních dluhopisů a dluhopisů větších společností.

Investoři, kteří preferují dynamickou strategii investování, budou více sázet na cenné papíry s vysokými výnosy, u kterých hrozí vyšší riziko ztráty.

Kompromisem je vyvážená strategie, kdy je v portfoliu od každého něco.

Začínající investoři s menším objemem prostředků mohou investovat do podílových fondů. Diverzifikace majetku investičního fondu jim zajistí dostatečné rozložení rizika. Není na škodu se také poradit s odborníky.