Černá labuť v ekonomice

černá labuť v ekonomice

To by se přece nikdy nemohlo stát, říkáme si, když někdo navrhne nějaký nepředvídatelný scénář. Jenže si to říkali i lidé před vypuknutím první světové války, nástupem Hitlera, nebo rozpadem Sovětského svazu či útoky z 11. září 2001. Stejně tak finančníci a investoři se často nedokáží připravit a rychle zareagovat na nečekanou událost. Jak se taková černá labuť v ekonomice projevuje? A co to vlastně je? Jak se na černou labuť připravit a lze z takové doby vůbec něco vytěžit z pohledu investora?

Teorie černé labutě

Úsloví černá labuť se používalo od starověku jako metafora pro něco, co je nemožné. Všechny labutě mají přece peří bílé. Jenže v roce 1697 nizozemští mořeplavci pozorovali černé labutě v západní Austrálii. To, co se zdálo nemožné či alespoň mimořádně nepravděpodobné, bylo v těchto končinách běžnou realitou.

Tento příběh si vypůjčil Nassim Nicholas Taleb, libanonský profesor a finanční analytik, aby ilustroval, že podle něj ekonomie není tak úplně exaktní věda a vyvozování závěrů na základě pozorování či lidské zkušenosti má svá rizika.

Co pro Taleba znamená černá labuť v ekonomice?

Černá labuť je událost se třemi atributy.

  • Událost je nečekaná a málo pravděpodobná.
  • Má však mimořádný dopad na svět kolem nás.
  • Pokud se na událost však díváme zpětně, jsme schopni si ji racionalizovat.

Spousta lidí pak říká: „já to věděl“, nebo „to bylo přece jasné z těch a těch náznaků“ a „měli jsme to čekat“. Jenže takové výkřiky jdou vždy slyšet až následně. Jde dokonce o jakési přepsání našich vzpomínek, že jsme takovou věc tušili. Snažíme si tak událost podvědomě zdůvodnit.

Černé labutě se v lidské historii dějí neustále. Nicméně v globalizovaném světě mají obrovský dopad.

Je pandemie koronaviru černá labuť?

Lze symbolika černé labutě použít i na situaci s vypuknutím pandemie koronaviru? Mnozí politikové neváhají tento příměr použít, když zdůvodňují pomalost svých reakcí.

Jejich kritici však upozorňují, že jde o výmluvy. Nikdo sice nemohl počítat s tím, že v Číně vypukne epidemie nemoci, která je vysoce infekční, svět však měl dostatečnou časovou prodlevu, aby na ni mohl reagovat. Opatření na přípravu pandemie jsou známé od přípravy ochranných pomůcek po nařízení karantény obyvatelstvu. V minulosti zde již byly epidemie SARS či MERS, proto nelze současné události považovat za klasický příklad černé labutě.

Nicméně globalizovaný svět je provázán a světová pandemie v dnešní době nelze zcela srovnávat ani se španělskou chřipkou po první světové válce. Dopad na ekonomiku bude pravděpodobně zcela jiný. Už dnes se hovoří o nastupující ekonomické krizi 2020 z důvodu koronaviru COVID-19. Mohou tak řetězově vzniknout další černé labutě jako je např. krize bezpečnostní.

Jak se lze proti černým labutím bránit?

Černé labutě nemůžeme nijak vymýtit. Můžeme pouze zmírnit jejich dopady. Hlavním problémem, když nečekané události nastanou, je však pomalá a nedostatečná reakce na ně.

Ekonomické systémy jsou totiž zaběhnuté na normální režim, proto politici a ekonomové často váhají přijmout extrémní opatření, která jsou však v nastalé krizi potřebná. I když nás černá labuť zastihne nepřipravené a nestihneme reagovat včas, máme vždy šanci následně jednat rázně.

Pokud přijmeme skutečnost, že černé labutě se prostě stávají, může nás to vést k zapojení představivosti a k přípravě i na málo pravděpodobné scénáře. Můžeme tak mít dopředu připravena opatření, díky nimž budeme krizi lépe čelit.

Význam černé labutě pro investování

Když se objeví černá labuť v ekonomice, začíná drtivá většina investorů panikařit. Výhodu mají vždy ti, jejichž portfolio je dostatečně diverzifikované. Nehrozí jim totiž, že najednou přijdou o celé své jmění.

Než začnete urychleně prodávat akcie, jejichž cena v době krize padá, je dobré se podívat na situaci z větší perspektivy. Krize většinou dlouho netrvají, finanční trh má velkou regenerační schopnost.

Warren Buffet, legendární investor, se řídí pravidlem, že pokud ostatní finančníci šílí strachy, je čas nakupovat. Právě nyní budou totiž finanční deriváty podhodnoceny. Po nákupu pak nezbývá než čekat, až se situace uklidní a akcie znovu porostou. Trpělivost přináší růže.