Nejlepší akcie umělé inteligence

nejlepší akcie do umělé inteligence

V posledních letech se umělá inteligence (AI) stala jedním z nejvíce vzrušujících a rychle se rozvíjejících odvětví technologického světa. AI nejenže mění způsob, jakým žijeme a pracujeme, ale také přináší revoluci do různých průmyslových odvětví, od zdravotnictví a financí po dopravu a zábavu. Pro investory, kteří hledají příležitosti k růstu, nabízí sektor AI ohromný potenciál. Investování do akcií společností, které vedou v oblasti AI inovací, může být klíčovým krokem k dosažení významných výnosů. V tomto článku se podíváme na nejlepší akcie umělé inteligence, které stojí za vaši pozornost, a vysvětlíme, proč by měly být součástí vašeho investičního portfolia.

Proč se zajímat o investice do umělé inteligence

Investice do umělé inteligence (AI) se stávají stále populárnějšími z několika důvodů, které mohou být pro investory velmi atraktivní:

 • Rychlý růst trhu: Trh s umělou inteligencí roste velmi rychle a očekává se, že bude pokračovat v expanzi. To znamená, že investice do AI mohou mít velký potenciál pro budoucí růst. Začínající investoři mohou využít tohoto trendu a zhodnotit své investice.
 • Široké spektrum aplikací: AI se používá v mnoha různých odvětvích, jako je zdravotnictví, finance, maloobchod, doprava, výroba a další. Tento široký rozsah aplikací znamená, že existuje mnoho příležitostí k investicím do různých sektorů, což může pomoci diverzifikovat vaše investiční portfolio.
 • Zvýšení efektivity a produktivity: Technologie AI může firmám pomoci zefektivnit jejich operace, automatizovat rutinní úkoly a lépe analyzovat data. To může vést k úsporám nákladů a zvýšení výnosů, což jsou pozitivní faktory pro růst hodnoty investic.
 • Konkurenční výhoda: Firmy, které úspěšně implementují AI technologie, mohou získat významnou konkurenční výhodu. Jako investor můžete těžit z investic do společností, které vedou v oblasti inovací a technologického pokroku.
 • Dostupnost investičních možností: Existuje mnoho způsobů, jak investovat do AI, i pro začínající investory. Můžete investovat do akcií technologických společností, které se specializují na AI, do fondů obchodovaných na burze (ETF), které se zaměřují na technologie, nebo do startupů v oblasti AI prostřednictvím crowdfundingových platforem.
 • Podpora ze strany vlád a institucí: Mnoho vlád a mezinárodních institucí podporuje výzkum a vývoj v oblasti AI prostřednictvím grantů a investic. Tato podpora může urychlit pokrok v AI a zvýšit hodnotu společností, které se tímto oborem zabývají.

Co je umělá inteligence (AI)

Umělá inteligence (AI) je oblast informatiky, která se zabývá tvorbou systémů schopných vykonávat úkoly, které by normálně vyžadovaly lidskou inteligenci. Tyto úkoly zahrnují učení se, rozpoznávání vzorů, rozhodování, přirozené zpracování jazyka a řešení problémů. Zde jsou některé klíčové aspekty AI:

 1. Strojové učení (Machine Learning): Jde o techniku, při které se počítače učí z dat. Algoritmy strojového učení analyzují data a vytvářejí modely, které mohou předpovídat výsledky nebo rozpoznávat vzory. Příkladem může být rozpoznávání obrazů nebo predikce chování uživatelů na základě jejich předchozích akcí.
 2. Hluboké učení (Deep Learning): Toto je pokročilá forma strojového učení, která využívá neuronové sítě s mnoha vrstvami (hluboké neuronové sítě) k analýze dat. Hluboké učení je zvláště účinné při zpracování obrazů, zvuku a přirozeného jazyka.
 3. Přirozené zpracování jazyka (Natural Language Processing, NLP): Tato oblast AI se zabývá interakcí mezi počítači a lidským jazykem. NLP umožňuje počítačům rozumět, interpretovat a generovat lidský jazyk. Aplikace zahrnují chatovací roboty, překladače a hlasové asistenty.
 4. Počítačové vidění (Computer Vision): Tento obor se zaměřuje na to, aby počítače dokázaly rozumět a interpretovat vizuální informace z okolního světa, jako jsou obrázky a videa. Používá se například v autonomních vozidlech, kde je potřeba rozpoznávat a analyzovat dopravní značky, překážky a ostatní vozidla.
 5. Rozhodovací systémy a robotika: AI se také používá k vytváření systémů, které mohou přijímat rozhodnutí na základě komplexních datových analýz. V robotice se AI využívá k navrhování autonomních robotů schopných provádět specifické úkoly bez lidského zásahu.

Kde všude je umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) se dnes uplatňuje v mnoha různých oblastech a průmyslových odvětvích. Zde je několik příkladů:

 • Zdravotnictví: Diagnostika, personalizovaná medicína, predikce nemocí.
 • Finance: Automatizace obchodování, detekce podvodů, správa portfolia.
 • Maloobchod: Personalizované doporučení, správa zásob, analýza zákaznického chování.
 • Doprava: Autonomní vozidla, optimalizace tras, predikce dopravních zácp.
 • Výroba: Prediktivní údržba, robotizace, kontrola kvality.
 • Technologie: Hlasoví asistenti, překladače, rozpoznávání obrazu.
 • Marketing: Cílená reklama, analýza sentimentu, zákaznická podpora.
 • Zemědělství: Monitorování plodin, optimalizace zavlažování, analýza půdy.

Jak investovat do umělé inteligence

Investování do umělé inteligence (AI) může být pro začínající investory zajímavou příležitostí. Zde jsou způsoby, jak lze do AI investovat:

 1. Akcie technologických společností: Investujte do akcií firem, které se specializují na AI nebo které AI využívají k růstu svého podnikání. Patří sem společnosti jako Alphabet (Google), Microsoft, NVIDIA, Amazon a další.
 2. Fondy obchodované na burze (ETF): ETF zaměřené na AI a technologie vám umožňují diverzifikovat vaše investice do více společností v tomto odvětví. Příkladem mohou být fondy jako Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF nebo iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF.
 3. Startupy a venture kapitál: Investování do startupů zaměřených na AI může být rizikovější, ale také potenciálně výnosné. Crowdfundingové platformy a venture kapitálové fondy nabízejí příležitosti investovat do začínajících AI firem.
 4. Podílové fondy: Některé podílové fondy se zaměřují na technologie a AI. Tyto fondy mohou být spravovány odborníky, kteří vybírají společnosti s vysokým růstovým potenciálem.
 5. Firmy využívající AI: Investujte do firem, které AI aktivně používají k optimalizaci svých procesů a zlepšování svých produktů a služeb. To může zahrnovat firmy v sektorech zdravotnictví, financí, maloobchodu a dalších.
 6. Vzdělávání a výzkum: Získání znalostí o AI a technologických trendech může být také formou investice. Kurzy a certifikace v oblasti AI mohou zvýšit vaše pochopení tohoto odvětví a pomoci vám dělat informovanější investiční rozhodnutí.

Kam investovat do umělé inteligence

Akcie NVIDIA (NVDA)

NVIDIA je přední technologická společnost známá především pro své grafické procesory (GPU), které jsou klíčové pro pokrok v oblasti umělé inteligence (AI) a strojového učení. Společnost se stala nepostradatelnou součástí ekosystému AI díky svým inovativním čipům a softwarovým řešením, které umožňují rychlé a efektivní zpracování velkých objemů dat.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou akcie NVIDIA atraktivní pro investory, je její vedoucí postavení v AI hardwaru. GPU od NVIDIA jsou široce využívány ve výzkumu AI, trénování modelů strojového učení a v průmyslových aplikacích, jako jsou autonomní vozidla, zdravotní diagnostika a robotika. Společnost neustále inovuje a uvádí na trh nové produkty, jako jsou čipy z řady NVIDIA A100, které poskytují ještě vyšší výkon pro AI aplikace.

Kromě hardwaru nabízí NVIDIA také softwarová řešení, která usnadňují vývoj a nasazení AI technologií. Platforma NVIDIA CUDA a knihovny jako cuDNN jsou základními nástroji pro vývojáře pracující na AI projektech. Tato kombinace špičkového hardwaru a softwaru činí z NVIDIA silného hráče na trhu s AI a posiluje její postavení jako lídra v technologických inovacích.

Investování do akcií NVIDIA může být atraktivní pro investory, kteří chtějí využít růstového potenciálu AI průmyslu. Společnost vykazuje silné finanční výsledky a její akcie mají potenciál pro další růst díky rostoucí poptávce po AI technologiích. Navíc NVIDIA diversifikuje své podnikání do dalších oblastí, jako je datové centrum, herní průmysl a automobilový průmysl, což přispívá k stabilnímu a dlouhodobému růstu.

Finanční ukazatele

 • Tržní kapitalizace: Přes 700 miliard USD (aktuální hodnota se může lišit).
 • P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio): Okolo 75 (aktuální hodnota se může lišit). Vyšší P/E ratio naznačuje, že investoři očekávají vysoký růst v budoucnu.
 • Roční růst tržeb: V roce 2023 NVIDIA vykázala meziroční nárůst tržeb o více než 50%, což ukazuje silný růstový potenciál.
 • Zisk na akcii (EPS): V roce 2023 dosáhla NVIDIA zisku na akcii (EPS) přes 6 USD, což představuje výrazné zlepšení oproti předchozím rokům.
 • Hrubá marže: Hrubá marže společnosti NVIDIA se pohybuje kolem 65%, což je vysoko nad průměrem v odvětví technologií.

KOUPIT AKCIE NVIDIA

NVIDIA také aktivně spolupracuje s dalšími technologickými giganty a výzkumnými institucemi na vývoji pokročilých AI řešení. Tato partnerství a její vedoucí postavení na trhu činí z NVIDIA atraktivní volbu pro investory, kteří hledají příležitosti v oblasti umělé inteligence a technologických inovací.

Investice do NVIDIA může přinést významné zhodnocení kapitálu, zvláště pokud bude pokračovat současný trend růstu poptávky po AI technologiích a datových centrech. Pro investory je však důležité sledovat i možné rizikové faktory, jako je konkurence a regulační změny v technologickém sektoru.

OpenAI akcie

Aktuálně není možné přímo investovat do akcií OpenAI, protože OpenAI je soukromá společnost a její akcie nejsou veřejně obchodované na burze. OpenAI byla založena jako nezisková organizace a později se transformovala na hybridní model „capped-profit“, což znamená, že má omezenou ziskovost a snaží se kombinovat aspekty neziskové a ziskové organizace.

Pokud by OpenAI někdy vstoupila na burzu a nabídla své akcie veřejnosti, bude to pravděpodobně velká událost v technologickém světě, kterou budou investoři sledovat s velkým zájmem. Pro aktuální investiční příležitosti je nejlepší sledovat zprávy a vývoj v oblasti technologických investic.

Microsoft (MSFT)

Microsoft je jedním z hlavních hráčů v oblasti umělé inteligence (AI) díky svým rozsáhlým investicím a strategickým partnerstvím. Jedním z nejvýznamnějších partnerství je spolupráce s OpenAI, do které Microsoft investoval přes 10 miliard dolarů. Tato investice poskytuje Microsoftu exkluzivní práva na komercializaci některých technologií vyvinutých OpenAI, což posiluje jeho postavení v AI odvětví.

Microsoft využívá svou cloudovou platformu Azure jako hlavní infrastrukturu pro AI technologie. OpenAI používá Azure k trénování a nasazení svých pokročilých modelů, což zajišťuje robustní a škálovatelnou podporu pro jejich vývoj. Tato integrace umožňuje Microsoftu poskytovat pokročilé AI služby a produkty, jako jsou generování textu v Microsoft Office a nástroj pro asistenci při programování GitHub Copilot.

Investice do akcií Microsoftu může být atraktivní pro ty, kteří chtějí profitovat z růstu AI technologií. Díky svým inovacím a strategickým partnerstvím má Microsoft silnou pozici na trhu, což může vést k růstu hodnoty jeho akcií. Úspěchy v AI mohou pozitivně ovlivnit celkové finanční výsledky společnosti, což je pro investory důležité. Navíc, díky diverzifikaci Microsoftu v dalších technologických oblastech, jako je cloud computing, nabízí investice do jeho akcií potenciál pro stabilní růst a snížení rizika.

KOUPIT AKCIE MICROSOFT

Tímto způsobem mohou investoři nepřímo těžit z úspěchů v oblasti umělé inteligence prostřednictvím investic do akcií Microsoftu. Partnerství s OpenAI a dalšími inovativními firmami zajišťuje, že Microsoft zůstane na čele technologického pokroku, což může vést k dalšímu růstu a zhodnocení investic.

 • Tržní kapitalizace: Přes 2,5 bilionu USD (aktuální hodnota se může lišit).
 • P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio): Okolo 35 (aktuální hodnota se může lišit). Toto relativně vysoké P/E ratio naznačuje, že investoři očekávají pokračující růst v budoucnu.
 • Roční růst tržeb: V roce 2023 Microsoft vykázal meziroční nárůst tržeb o více než 20%, což ukazuje silný růstový potenciál.
 • Zisk na akcii (EPS): V roce 2023 dosáhl Microsoft zisku na akcii (EPS) přes 10 USD, což představuje stabilní růst oproti předchozím rokům.
 • Hrubá marže: Hrubá marže společnosti Microsoft se pohybuje kolem 70%, což je vysoko nad průměrem v odvětví technologií.

Jak je Microsoft propojen s OpenAI

Stručně o partnerství Microsoft a OpenAI:

  • Microsoft investoval do OpenAI přes 10 miliard dolarů.
  • Investice poskytují Microsoftu exkluzivní práva na komercializaci některých technologií OpenAI.
  • OpenAI používá Microsoft Azure jako svůj preferovaný cloudový poskytovatel.
  • AI technologie OpenAI jsou integrovány do produktů Microsoftu, jako jsou Microsoft Office a GitHub Copilot.
  • Microsoft nemá majoritní podíl na OpenAI, ale jeho investice mu dává značný vliv na komercializaci a využití technologií OpenAI.
  • Růst OpenAI může pozitivně ovlivnit Microsoft díky integraci pokročilých AI technologií do jeho služeb a produktů.
  • Investoři mohou nepřímo profitovat z úspěchů OpenAI prostřednictvím investic do akcií Microsoftu.

Alphabet Inc. (GOOGL)

 • Proč investovat: Alphabet, mateřská společnost Google, je lídrem v oblasti AI výzkumu a aplikací. Google využívá AI ve svých produktech, jako jsou Google Search, Google Assistant a v reklamních technologiích.
 • Klíčové oblasti: Strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, autonomní vozidla (Waymo).

Amazon.com Inc. (AMZN)

 • Proč investovat: Amazon používá AI v různých oblastech svého podnikání, včetně e-commerce, Amazon Web Services (AWS) a Alexa. AWS poskytuje širokou škálu AI služeb pro firmy.
 • Klíčové oblasti: Cloud computing, hlasoví asistenti, personalizace.

Intel Corporation (INTC)

 • Proč investovat: Intel vyvíjí pokročilé procesory a specializované čipy pro AI aplikace. Její produkty jsou klíčové pro výpočetní kapacity potřebné pro AI.
 • Klíčové oblasti: AI čipy, datová centra, autonomní vozidla.

IBM (IBM)

 • Proč investovat: IBM Watson je známý AI systém využívaný v různých průmyslových odvětvích, včetně zdravotnictví, financí a zákaznických služeb.
 • Klíčové oblasti: AI software, cloudové služby, kvantové počítání.

Baidu Inc. (BIDU)

 • Proč investovat: Baidu je čínská technologická společnost, která je lídrem v oblasti AI a internetových služeb v Číně. Vyvíjí technologie pro rozpoznávání hlasu, autonomní vozidla a další.
 • Klíčové oblasti: Vyhledávače, autonomní řízení, rozpoznávání hlasu.

Tesla Inc. (TSLA)

 • Proč investovat: Tesla využívá AI pro autonomní řízení svých elektrických vozidel. Společnost neustále inovuje a zlepšuje své AI technologie pro samořízení.
 • Klíčové oblasti: Autonomní vozidla, bateriové technologie, energetické úložiště.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

 • Proč investovat: AMD vyvíjí vysoce výkonné procesory a grafické čipy, které jsou klíčové pro AI a strojové učení.
 • Klíčové oblasti: GPU, CPU, datová centra.

Salesforce.com Inc. (CRM)

 • Proč investovat: Salesforce využívá AI ve své platformě Einstein pro zlepšení zákaznické zkušenosti, prodejních procesů a marketingových kampaní.
 • Klíčové oblasti: CRM, AI pro podnikové aplikace.

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

 • Proč investovat: Palantir se specializuje na analýzu velkých dat a AI řešení pro vládní i komerční zákazníky.
 • Klíčové oblasti: Analýza dat, bezpečnost, AI aplikace.

Twilio Inc. (TWLO)

 • Proč investovat: Twilio poskytuje cloudové komunikační platformy, které využívají AI pro zlepšení zákaznických služeb a komunikace.
 • Klíčové oblasti: Komunikační platformy, AI pro zákaznickou podporu.

ETF umělé inteligence

ETF zaměřené na umělou inteligenci (AI) představují investiční fondy, které sledují výkonnost společností vyvíjejících a využívajících AI technologie. Tyto ETF umožňují investorům snadný a diverzifikovaný přístup k sektoru AI, který je známý svým rychlým růstem a inovacemi. Investice do AI ETF může být atraktivní pro ty, kteří chtějí podílet na technologickém pokroku bez nutnosti vybírat jednotlivé akcie. ETF v tomto sektoru zahrnují firmy zabývající se robotikou, autonomními technologiemi, zpracováním velkých dat a dalšími inovativními oblastmi, což poskytuje širší expozici a snižuje riziko spojené s investicemi do jednotlivých společností.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

 • Cíl fondu: Investuje do společností, které se zaměřují na robotiku a AI.
 • Top holdingy: Firmy jako NVIDIA, Intuitive Surgical, ABB.
 • Výhody: Silná expozice vůči společnostem, které jsou lídry v robotice a AI.
 • Rizika: Vysoká volatilita technologického sektoru, závislost na vývoji AI technologií.

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)

 • Cíl fondu: Zahrnuje globální společnosti, které se podílejí na AI a robotice.
 • Top holdingy: Rozmanité globální firmy včetně menších inovativních společností.
 • Výhody: Globální diverzifikace, expozice vůči menším a středním podnikům.
 • Rizika: Možná vyšší rizikovost menších a zahraničních společností.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

 • Cíl fondu: Zaměřuje se na autonomní technologie, robotiku, AI a energetická úložiště.
 • Top holdingy: Společnosti jako Tesla, Trimble, Alphabet.
 • Výhody: Inovativní přístup k investování, silný důraz na budoucí technologie.
 • Rizika: Vysoká volatilita, koncentrace na specifické technologie a firmy.

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)

 • Cíl fondu: Sleduje společnosti specializující se na robotiku, automatizaci a AI.
 • Top holdingy: Společnosti jako Keyence, Intuitive Surgical, iRobot.
 • Výhody: Široká diverzifikace napříč robotikou a automatizací.
 • Rizika: Riziko technologického sektoru, možné zpomalení investic do automatizace.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)

 • Cíl fondu: Sleduje index zaměřený na společnosti zabývající se AI a robotikou.
 • Top holdingy: Společnosti jako NVIDIA, Xilinx, Intuitive Surgical.
 • Výhody: Expozice vůči špičkovým technologickým firmám, diverzifikace napříč AI a robotikou.
 • Rizika: Závislost na technologickém sektoru, možné regulační změny.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)

 • Cíl fondu: Investuje do společností vyvíjejících inteligentní infrastrukturu, AI, automatizaci a robotiku.
 • Top holdingy: Společnosti včetně Honeywell, Johnson Controls, Emerson Electric.
 • Výhody: Diversifikace do oblasti inteligentních struktur a infrastruktury.
 • Rizika: Závislost na infrastrukturních investicích, možná pomalejší růst.

Investování pomocí umělé inteligence

Investování pomocí umělé inteligence (AI) představuje moderní přístup k řízení portfolia a obchodování na finančních trzích. AI využívá pokročilé algoritmy a strojové učení k analýze obrovských objemů dat, identifikaci vzorců a předpovídání tržních trendů. Tento přístup může zvýšit efektivitu a přesnost investičních rozhodnutí.

Klíčové výhody

 1. Automatizace: AI umožňuje automatizaci investičních strategií, což minimalizuje potřebu manuálního zásahu a snižuje pravděpodobnost lidských chyb.
 2. Rychlost: AI může analyzovat data a provádět obchody v reálném čase, což je klíčové na dynamických a rychle se měnících trzích.
 3. Přesnost: AI dokáže identifikovat skryté vzory a trendy, které by mohly uniknout lidským analytikům, což může vést k lepším investičním rozhodnutím.
 4. Přizpůsobení: Algoritmy AI mohou být přizpůsobeny individuálním investičním cílům a rizikovým profilům, což umožňuje personalizované investiční strategie.

Příklady využití AI v investování

 • Robo-advisory: Automatizované platformy, které používají AI k poskytování investičních poradenství a správě portfolií na základě individuálních potřeb a cílů klientů.
 • Algo-trading: Automatizované obchodní systémy, které využívají AI k implementaci složitých obchodních strategií a provádění obchodů s vysokou frekvencí.
 • Analýza sentimentu: AI analyzuje zprávy, sociální média a další textové zdroje, aby zjistila tržní sentiment a predikovala cenové pohyby.

INVESTOVAT NA DEGIRO

Do akcií investuji přes brokera Degiro (recenze Degiro).

Investování zahrnuje rizika ztrát. Investujte jen takové peníze, které si můžete dovolit ztratit. Investujte opatrně. Článek a veškeré informace slouží ke vzdělávacím účelům a nejsou investičním doporučením.