Akcie zelené energie: Green-Chip

zelené akcie

Co jsou zelené akcie a proč k nim nyní investoři obrací pozornost? Zelená energie je obrovské téma a investoři stále častěji hovoří právě o souvisejícím ekologickém investování anebo investování ESG. Tradiční preference blue chip akcií se rozprostírá do diverzifikace přes tzv. green-chip, akcie zelené energie.

Co jsou to Blue-Chip a Green-Chip akcie? Jak se od sebe „zelené“ a „modré“ akcie liší a do kterých z nich byste měli investovat?

Akcie mohou být výnosnou součástí vašeho diverzifikovaného investičního portfolia, které může zahrnovat i další nízkorizikové investice, jako jsou státní dluhopisy nebo nemovitosti. Víte, jaký je rozdíl mezi tzv. „blue-chip“ a „green-chip“ akciemi, a která z nich je považována za bezpečnější investicí?

V následujícím článku se zaměříme právě na „modré“ a „zelené“ akcie, vysvětlíme si, co přesně se pod těmito pojmy skrývá a také jaká z nich je pro vás vhodnější volbou, jak nechat růst kapitál.

Co jsou to zelené akcie (green-chip)?

Akcie „zelených čipů“, nazývané také jako akcie čistých energií nebo akcie zelené energie, jsou investice do projektů obnovitelných zdrojů energie, jako je výroba větrné, solární, vodní a geotermální energie. Cílem těchto projektů je snížit dopady změny klimatu.

Investice do zelených akcií staví vyčerpání fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, do opozice, díky čemuž si investoři více uvědomují dopad používání těchto paliv na životní prostředí.

Stejně jako každá jiná investice jsou i akcie zelených čipů spojeny se značnou mírou rizika. A přesto nové trendy ukazují, že investoři budou dlouhodobě investovat do udržitelných projektů, šetřit planetu a zároveň úročit vložený kapitál a budovat jmění. Mnoho zelených akcií se i nadále řídí spíše politikou než dynamikou trhu, jako je tomu u blue chip akcie.

Co jsou to modré akcie (blue-chip)?

Takzvané „Blue chips“ akcie (v překladu doslova modré žetony) jsou akcie velkých, vysoce ceněných společností a korporací, které snadno odolávají výkyvům a otřesům na trhu. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti existují již relativně dlouhou dobu, jsou jejich akcie bezpečnou investicí s výrazně omezeným rizikem.

Příkladem modrých akcií jsou například akcie společnosti Apple, CocaCola nebo American Express.

Blue chip však mají vzhledem k nízkému riziku omezený růstový potenciál, zatímco green chip disponují obrovským růstovým potenciálem, ale mají relativně vyšší riziko než první blue chip akcie.

Jaké jsou nové trendy v investování do akcií?

Zajímavé je, že se objevuje nový trend, kdy se blue-chip společnosti snaží o udržitelnost a obnovitelné zdroje energie, což nabízí možnost investovat do zelených a modrých akcií a vyvážit tak riziko.

Například značka Unilever nedávno oznámila plány pustit se do investic zaměřených na klima a hodlá do roku 2030 přejít na čisté nulové emise uhlíku. Odvážným krokem společnost otevřela své plány přechodu hlasování všech akcionářů, což je významný posun v tom, jak organizace s modrými čipy vidí budoucnost investování, protože jejich příkladu se inspiruje stále více obřích společností.

Sociálně uvědomělí investoři do akcií nyní přidávají do svých investičních portfolií zelené akcie jako součást nové vlny směřující k ekologické udržitelnosti.

Tip: Vzhledem k tomu, že zelené akcie zažívají své vzestupy i pády, zvažte společnosti se stabilním vedením a strukturou s prokázanými úspěchy v oblasti zelených technologií. Podívejte se na společnosti, které rychle rostou a nejsou příliš závislé na vládních dotacích, které zvyšují jejich příjmy.

Jak rozpoznat nejvýkonnější green-chip akcie?

Zeleným start-upům může trvat delší dobu, než dosáhnou trvalé ziskovosti, a to kvůli vysokým počátečním nákladům nebo nejistým vládním dotacím. Proto mohou nabízet omezený investiční potenciál. Níže proto uvádíme ukazatele, které je třeba vzít v úvahu při identifikaci dobře fungující zelené společnosti.

  • Společnost, která má silnou rozvahu a relativně nízké zadlužení – taková společnost nemá okamžitou potřebu prodávat akcie za nízkou cenu, protože je již dobře financována.
  • Společnost se silným manažerským týmem a schopnostmi vyvíjet inovativní energetické systémy nezávislé na fosilních palivech.
  • Ekologická společnost, která má sídlo v politicky stabilní zemi s vysokým respektem k vlastnickým právům.
  • Společnost se stálými výdaji na výzkum v oblasti energetiky, která vyvíjí průkopnické technologické pokroky.

Zelené akciové společnosti, které vykazují tyto ukazatele, mohou být skvělým místem, kde začít investovat. A i když se některé z těchto zelených akcií mohou na první pohled zdát drahé, v dlouhodobém horizontu pravděpodobně přinesou dobré výnosy.

Jaké jsou nejlepší zelené akcie, do kterých se vyplatí investovat?

Vzhledem k vyšším cenám benzinu, které způsobují extrémně vysokou inflaci, se elektromobily mohou jevit jako lákavá alternativa. Zelené investice však přesahují rámec společností, které vyrábějí vozidla bez spalovacích motorů.

Zvažte investování do zelených společností, které vyrábějí solární panely nebo vyvíjejí větrné farmy, případně pracují na pěstování potravin nebo výrobě produktů s nižší spotřebou energie a vody.

Unilever PLC: Udržitelnější zboží denní potřeby

Nadnárodní společnost Unilever, která vyrábí spotřební zboží, má certifikováno několik dceřiných společností jako firmy splňující vysoké standardy v oblasti sociálních a environmentálních výsledků, odpovědnosti a transparentnosti

Unilever je dlouhodobě lídrem mezi velkými veřejně obchodovanými společnostmi v oblasti environmentální a sociální udržitelnosti. Je tedy vhodná pro investory, kteří hledají stabilní podíl ve společnosti, která se zavázala k chytré a udržitelné výrobě.

Sunrun Inc.: Solární panely jako alternativní zdroj energie

solární panely

Stejně jako vysoké ceny benzínu mohou některé lidi přimět k přechodu na elektromobily, může i vysoká cena zemního plynu zvýšit atraktivitu alternativních způsobů výroby elektřiny pro energetické společnosti. Přechod na elektromobily zatím znamená, že domácnosti spotřebují více elektřiny. Tyto faktory jsou dobrým znamením pro společnost Sunrun, která poskytuje solární panely a baterie ke koupi nebo na leasing. Společnost zaznamenává silnou poptávku, protože nebývale rostou ceny energií a veřejných služeb.

Beyond Meat: Potrava budoucnosti

Tato inovativní společnost je prvním hráčem na trhu s masnými výrobky na rostlinné bázi. Jejich výrobky spotřebovávají mnohem méně uhlíku než jejich hovězí protějšky a zároveň jsou zdravější pro lidské tělo.

I další společnosti nabízejí nové řady rostlinného masa, ale společnost Beyond zde pravděpodobně zůstane díky svému včasnému vstupu na trh a kvalitním výrobkům.

Strava zaměřená na rostlinné produkci má zásadní význam pro snížení naší uhlíkové stopy a společnost Beyond Meat je dobrou investicí do tohoto odvětví. Rostlinné potraviny vypouštějí do atmosféry mnohem méně uhlíku než jejich hovězí protějšky, takže Beyond pomáhá životnímu prostředí a zároveň nabízí lepší stravu.

Zelené ETF

  • iShares Global Clean Energy (30 globálních firem působících v sektoru čisté energie)
  • ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ticker ESGU)
  • iShares MSCI USA ESG Select Social Index ETF (ticker SUSA) společnosti BlackRock

ESG je odpovědné investování

ESG je zkratkou pro anglická slova: environmentální, sociální a řízení. Jedná se o zkratku, která popisuje odpovědné investování, tedy investování do takových společností, které nemají negativní vliv na životní prostředí a lidskou společnost.

Zelené akcie se stabilními příjmy

Zvažte investici do zelených společností, které již mají diverzifikované investiční portfolio v jiných provozech. Chcete-li minimalizovat riziko, vybírejte si zelené akcie s různými, ale stabilními zdroji příjmů. Například náklady na dotace ze strany státu mohou zvýšit provozní náklady společnosti a snížit potenciální ziskové marže.

Zelená politika bude do budoucna důležitým faktorem a to také protože firmy budou mít reportovací povinnosti. Zelené akcie jsou investiční příležitostí do budoucnosti. Investujte zodpovědně.

INVESTOVAT NA DEGIRO

Investování zahrnuje rizika ztrát. Investujte jen takové peníze, které si můžete dovolit ztratit. Investujte opatrně. Článek a veškeré informace slouží ke vzdělávacím účelům a nejsou investičním doporučením.