Investiční riziko

investiční riziko

Ať už investujete nebo prostě spoříte, měli byste si být vědomi, jaké investiční riziko je s vašimi finančními kroky spojeno. Jaké typy rizik existují?  A jak se k riziku má investor stavět?

Co je investiční riziko

Definice investičního rizika

Pokud jste začínajícím investorem, zaujme vás na první pohled zejména výnos, který můžete z investice mít. Jde však jen o jeden faktor, se kterým by měl být investor obeznámen. S každou investicí se pojí tzv. investiční trojúhelník, tedy tři vlastnosti, které jsou spolu spojeny a navzájem se ovlivňují. Kromě výnosu jde o investiční riziko a o likviditu investice.

Investiční riziko můžeme definovat jako vyjádření pravděpodobnosti, že naše investice skončí ve ztrátě, místo v plusu.

Základní pravidlo zní, že čím větší výnos očekáváte, tím větší riziko musíte podstoupit. Větší riziko znamená, že s vyšší pravděpodobností přijdete o svůj vložený kapitál. Pokud vám někdo slibuje vysoký výnos a nízké riziko, buďte obezřetní. Pravděpodobně se budete jednat o podvod.

Výnos a riziko pak doplňuje likvidita. Jde o schopnost proměnit svou investici zpět na peníze.

Co způsobuje investiční riziko?

Riziko je způsobeno různými faktory, které závisí na objektivních příčinách, jako jsou přírodní katastrofy, politické události a socioekonomické jevy.

S investicí je spojeno i subjektivní riziko na straně investorů či provozovatelů podniků např. neznalost dané oblasti, nekvalifikovanost, neschopnost adaptace a inovace či zadluženost.

Některá rizika ovlivnit lze, jiná nikoliv. Každý investor by však měl mít přehled o tom, jaká potenciální rizika jeho investicím hrozí. Jen tak se s nimi bude umět vyrovnat.

Které investice jsou nejbezpečnější?

Nejméně rizikové je samozřejmě držet hotovost, což vám ovšem nepřinese téměř žádný výnos, protože hodnota peněz s časem klesá. Relativně bezpečnou investicí jsou dluhopisy, nejlépe takové, které vydává stát. Jejich výnos však není nijak závratný. Investice do nemovitostí mohou být také lákavou alternativou, nicméně je tak snadno neprodáte, pokud budete rychle potřebovat peníze. Naproti tomu akcie jsou vnímány jako nejrizikovější druh investic, protože je často nepředvídatelné, co ovlivní jejich hodnotu.

Druhy investičních rizik

Tržní riziko

Riziko trhu hrozí všem investicím, které se vyskytují na konkrétním kapitálovém trhu. Způsobují jej různé ekonomické, ale i politické či přírodní vlivy.

Patří sem úrokové riziko. Snížení úrokových sazeb u dluhopisů pro investory znamená, že se hodnota jejich investic sníží.

Akciové riziko nesou ti, kteří investují do akcií. Obchodovatelné podíly totiž mohou klesnout na hodnotě z mnoha různých příčin.

Součástí tržního rizika je i měnové riziko, kdy investorovi hrozí, že v případě převodu prostředků do domácí měny jeho výnos výrazně klesne v důsledku oslabení měny proti měně, ve které investoval.

Inflační riziko

Při inflačním riziku riskujete pokles své kupní síly, protože hodnota vašich investic nedrží krok s inflací. Inflace ničí hodnotu peněz v čase. Za stejnou částku si koupíte méně zboží a služeb. Pokud tedy vaše výnosy nepokryjí hladinu inflace, budete ve ztrátě.

S inflací se budete potýkat zejména u dluhopisů. Akcie se s inflací vyrovnávají lépe, protože společnosti většinou zvyšují své ceny podle toho, jaká míra inflace je ve společnosti nastavená. Investor, který počítá s inflačním rizikem, musí počítat s tím, jaký bude jeho reálný výnos, tedy výnos, do kterého je již inflace započítána.

 Riziko likvidity

Likvidita je důležitou vlastností každé investice. Vyjadřuje vlastnost investice být proměněna na peníze. Vysoká likvidita znamená, že investici je snadné prodat, nebo koupit. To závisí především na poptávce. Riziko likvidity tedy zahrnuje riziko investora, že nebude schopen prodat svou investici za dobrou cenu či ji nebude dokonce schopen zpeněžit vůbec.

Riziko zahraničních investic

S rizikem zahraničních investic musí počítat ti, kteří investují na trzích, jejichž prostředí dokonale neznají. Zejména rozvojové země nabízí investorům vidinu velkého zisku, ale také ztrát v důsledku např. klesajícího HDP, velké inflace či politických nepokojů.

Kreditní riziko

Kreditní riziko je vlastností investic do dluhopisů. Spočívá v tom, že společnost, která vydala dluhopisy, nedostojí svým závazkům a nebude schopna platit slíbené úroky, případně nevrátí v termínu investovanou částku.

Investor by si měl pohlídat úvěrový rating, který vyjadřuje, nakolik je daná společnost schopna dluhopis či jiný cenný papír splatit.

Další rizika

Investor by měl dále počítat s riziky, která vzniknou na jeho straně. Jedná se například o:

  • Riziko investičního horizontu – jde o riziko, že investor nebude moci držet aktiva po dostatečně dlouhý čas (např. přijde o práci a bude je muset proměnit v hotovost, než se mu začne investice vyplácet).
  • Riziko dlouhověkosti – riziko pro důchodce, kterým hrozí, že své úspory vyčerpají dříve, než zemřou (tedy mají je nižší, než očekávali, že bude potřeba).
  • Riziko koncentrace – nesou je ti, kteří vsází na jeden typ investic. Pokud se nepovede, přijde investor o vše.
  • Riziko reinvestice – hrozí investorům, kteří své výnosy dále investují za nižší úrokovou sazbu.

Jak minimalizovat investiční riziko?

Investiční riziko lze minimalizovat. Stačí pečlivě zvážit, jakým způsobem chcete investovat a držet se následujících tipů.

Rizika diverzifikujte

Pro investora by mělo být základem mít ve svém portfoliu různé finanční instrumenty a nesázet jen na jednoho koně. Rozprostřete své investice na akcie, dluhopisy, investice do komodit apod. Nezajímejte se pouze o jeden sektor (např. nevkládejte peníze jen do akcií automobilek), ale investujte napříč celým finančním trhem.

Vaším cílem by měla být jakási pyramida investičního rizika, kdy máte své investice uloženy do různých nástrojů od těch nejbezpečnějších po ty nejrizikovější.

Díky diverzifikaci nepřijdete o podstatnou část svých peněz, když bude mít nějaká oblast trhu či nějaký finanční nástroj vážné potíže.

Elegantní řešení jsou investice do různých podílových fondů, které již svá portfolia diverzifikují. Vaše investice tak bude rozprostřena a chráněna před nečekanými událostmi.

Investujte pravidelně

Pokud budete konzistentně investovat, riziko plynoucí z kolísavosti trhů se vám zprůměruje. Každý měsíc investujte stejnou menší částku. Jednou nakoupíte nevýhodně, podruhé se vám investice vyplatí. Protože ceny trhů většinou v delším čase rostou, na investicích nakonec vyděláte.

Investujte dlouhodobě

I když některá investice vypadá krátkodobě jako velmi nevýhodná, z dlouhodobého hlediska se může vyplatit. Investování je běh na dlouhou trať. Je obvyklé, že své peníze do investic vložíte na několik desítek let. Nezapomeňte, že pokud byste nechali ležet ladem hotovost, bude ztrácet na hodnotě kvůli inflaci. Naproti tomu, výnosy, které budete mít např. z akcií, vám téměř vždy vydělají.

Vztah investor – investiční riziko

Pro investora je důležité, aby si uvědomil, jaký je jeho vlastní postoj k investičnímu riziku. Někdo není ochoten riskovat, jiný je rozený hazardér.

Každý investor by měl vědět, zda je schopen a ochoten uložit své peníze do projektu, jehož návratnost je nejistá. Záleží také, co je jeho cílem. Dlouhodobé investování za účelem vytvoření úspor na důchod vám umožní podstoupit riziko větší. Pokud by hodnota investice výrazně klesla, můžete si dovolit čekat, až se zase vzpamatuje. Jestli ale šetříte na pěknou dovolenou příští rok, není výhodné podstupovat vysoké riziko.

Je třeba si tedy vždy umět odpovědět na otázku: Kvůli čemu vlastně investujete, a jak rychle budete chtít své peníze vidět zpět?