Proplať to recenze

proplať to recenze

Alternativní investice na peer-to-peer platformách jsou mezi drobnými investory čím dál oblíbenější. Jistě jste již slyšeli o p2p půjčkách. Česká firma Money Store však přišla s konceptem „Proplať to“ fungujícím na principu spot faktoringu. Naše Proplať to recenze vám vysvětlí, o co se jedná.

Co je Proplať to?

Společnost Money Store, s.r.o., dříve Euroclaim Praha, která od České národní banky získala licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, se zaměřuje na malé rychlé půjčky. Za sebou již má vývoj mobilní aplikace Klaplo.to. Na podzim pak spustila projekt Proplať.to.

Fintech platforem pro drobné investory existuje v Česku vícero. Většinou nabízejí p2p půjčky, kdy běžní lidé poskytují drobné úvěry jiným lidem či podnikatelským subjektům. Na tomto principu funguje např. známý web Zonky či Mintos.

Na jakém principu funguje Proplať to

Proplať.to se vydalo jinou cestou a vsadilo na tzv. spot faktoring. Jde o způsob, jakým mohou podnikatele zlepšit své cash flow tím, že odprodají třetí osobě svou neproplacenou fakturu, typicky se slevou. Díky tomu získají ihned volné finanční prostředky, se kterými mohou dále nakládat. Investoři pak vydělají na rozdílu mezi cenou faktury a částkou, kterou za ni ve skutečnosti zaplatili.

Na faktoring se stejně jako Proplať to zaměřuje i platforma Roger a chystají se další.

Investování na Proplať to recenze

Jak funguje spot faktoring z pohledu investora? Dodavatel nahraje na platformu fakturu z delší dobou splatnosti a nastaví maximální úrok, který je ochoten zaplatit.

Následně je spuštěna aukce pro investory, kteří o fakturu soutěží. Mohou si zvolit, jaká bude jejich maximální investovaná částka a s jakým úrokem. Minimální výše investice je přitom 1 000 Kč.

Investoři mohou přitom zainvestovat i jen část faktury, a tak rozložit své portfolio mezi mnoho různých subjektů. Jedna faktura tak může být rozdělena mezi více investorů, kteří zafinancovali různé částky za různé úroky.

Pokud je dodavatel s aukcí spokojen, přijme nabídky a aukci ukončí. Z účtu investora se odešle na účet dodavatele částka za fakturu (minus poplatek 0,9% z hodnoty faktury, který jde na provoz platformy, a úrok, který získává investor). Odběratel pak bude upozorněn na postoupení pohledávky, kterou musí nyní zaplatit nikoliv dodavateli, ale na investorský účet.

Registrace na platformě

Začít investovat na Proplať to je jednoduché. Budoucí investoři si nejprve musí na Proplať to založit investorský účet. Zvolí si jméno a heslo. Jako u podobných služeb nahrají svůj doklad totožnost, druhý doklad (pas, řidičský průkaz) a výpis z bankovního účtu.

Následně jim je e-mailem zaslána komisionářská smlouva. Každý investor by si ji měl podrobně přečíst, aby ho nic nepřekvapilo.

Smlouvu podepíše investor tak, že na svůj investorský účet zašle peněžní prostředky. Tím je smlouva uzavřena a účet aktivován a investor může začít službu používat.

Výhody investování na Proplať to

Na rozdíl od služeb, které nabízí investice do peer-to-peer půjček, je investování do faktur o něco méně rizikové. U faktury víte, že již proběhlo konkrétní plnění, na jehož základě existuje dluh v konkrétní výši.

Proplať to prověřuje dodavatele, kteří chtějí své faktury na platformu nahrávat, a pro investory zveřejňují jejich rating. Projít kontrolou musí samozřejmě projít i odběratelé, kteří nakonec budou faktury hradit. Proplať to dává investorům k dispozici úvěrovou hodnotící zprávu. K hodnocení využívá platforma údaje aplikace CRIBIS. Spektrum dodavatelů a odběratelů je různorodé od automobilového průmyslu po potraviny.

Investoři mohou využívat investiční automat, který jim zjednodušuje rozhodování a šetří čas. Nastaví si zde maximální částku, kterou jsou ochotni investovat, kolik procent za jednoho odběratele a dodavatele, a jakou splatnost jsou ochotni akceptovat.

Služby se podle jejího vyjádření zatím příliš nedotkla situace kolem pandemie covid-19 a zvyšuje se na ní počet investorů i aukcí.

Rizika spot faktoringu

Proplať to recenze nemůže být úplná, pokud nezmíníme i rizika, která na investory číhají. S proplácením faktur je v České republice dlouhodobý problém. Na rozdíl od poskytování půjček firmám, kdy je investor vlastně věřitele a firma dlužníkem, figurují ve faktoringu osoby tři. Problém tak může vzniknout jak na straně odběratele, který se splacením nespěchá, tak dodavatele, když se může ukázat, že pohledávka má určité vady (např. odběratel namítne dodání vadného zboží, pohledávka má již po splatnosti apod.).

Proplať to do určité míry ověří, že s pohledávkou není nic v nepořádku, a bude splacena. Po třiceti dnech od splatnosti, kdy se nic neděje, zašle Proplať to odběrateli upomínku. Po šedesáti dnech pak začne faktury vymáhat společně s investorem. Proplať to investorovi negarantuje, že o své peníze nepřijde. Na toto riziko však musí ten, kdo chce vydělat, přistoupit vždy.

Proplať to je novou službou, která nefunguje ani rok. Zkušenosti a diskuze uživatelů o této službě jsou poměrně omezené. Na celkové hodnocení platformy je tedy ještě brzy.