Investice do dluhopisů: Výnosy, rizika, jak na to

Investice do dluhopisů

Pokud je vám svět investic doposud cizí, ale chtěli byste do něj proniknout, pak byste mohli zaměřit svou pozornost na investice do dluhopisů. Tyto cenné papíry představují most mezi dlužníkem a věřitelem s tím, že v ideálním případě jsou řádně spláceny a věřitel na tom vydělá díky úrokům. Jaké druhy dluhopisů existují, kde se dají pořídit a jaká jsou s tím spojena rizika?

Co je dluhopis

Dluhopisy nebo také obligace jsou cennými papíry, které představují závazek emitenta vůči věřiteli. Aby si například firma nemusela zajistit klasický úvěr u banky, může zafinancovat potřebnou částku díky vypsaným dluhopisům. Stačí, když vypíše množství dluhopisů, které hodlá prodat a poté je nabídne věřitelům.

Každý vydaný dluhopis musí být splacen tak, že emitent splácí úroky a jakmile dluhopisu vyprší platnost, jsou věřiteli navíc vyplaceny ještě peníze, za něž dluhopisy pořídil.

Druhy dluhopisů

Dluhopisy se dělí dle několika základních hledisek. V první řadě se jedná o dělení dle typu emitentů, dále se dělí dle doby splatnosti nebo dle typu kupónu.

Dělení dle emitenta:  

 • Státní dluhopisy (momentálně jsou nabízeny reinvestiční státní dluhopisy a proti-inflační státní dluhopisy)
 • Korporátní (firemní) dluhopisy
 • Komunální dluhopisy (dluhopisy měst a obcí)

Dělení dle doby splatnosti:

 • Pokladniční poukázky (doba splatnosti kratší než jeden rok)
 • Krátkodobé (doba splatnosti do 5 let)
 • Střednědobé (doba splatnosti 5 až 10 let)
 • Dlouhodobé (doba splatnosti větší než 10 let)
 • Bez uvedené doby splatnosti (tzv. perpetuitní dluhopisy)

Dle typu kupónu (úrok z dluhopisu)

 • Bez kupónu
 • S pevným kupónem
 • S variabilním kupónem

Jak se dluhopisy vydávají

Jak už zde bylo řečeno, dluhopis může vydat stát, firma nebo třeba obec. V případě státu vydává tzv. Dluhopisy Republiky ministerstvo financí. To nabízí hned několik typů dluhopisů, momentálně jsou to dva. K dispozici jsou cenné papíry se splatností do 6 let, z nichž jedny mají fixně stanovený výnos, druhé jej mají variabilní.

Když vydá dluhopis firma, obvykle tak volí proto, že je to výhodnější, než kdyby získala úvěr od banky nebo ve chvíli, kdy na bankovní úvěr nedosáhne. Dluhopisy se prodávají po kusech, podobně jako je tomu u akcií.

Vydávání dluhopisů je relativně rychlou a jednoduchou záležitostí, obzvláště po roce 2012, kdy došlo ke změnám v zákoně zjednodušujícím celý proces.

Vydávat dluhopisy lze v rámci několika režimů:

 • Pokud objem emise nepřesáhne částku dosahující hodnoty 1 milionu EUR
 • Pokud se jedná o veřejnou nabídku, kdy jsou dluhopisy schválené ze strany ČNB
 • Pokud se jedná o neveřejnou nabídku nepřesahující počet 150 investorů

Jak fungují investice do dluhopisů

Dluhopisy obvykle patří ke stabilnímu a konzervativnímu způsobu zhodnocování peněz. Například státní dluhopisy bývají určeny k dlouhodobému spoření, míra rizika je v takovém případě minimální. I přesto se doporučuje investorské portfolio diverzifikovat a nevkládat své úspory pouze do jednoho typu dluhopisů. Výhodou je transparentnost, jelikož investor dopředu ví, kdy a kolik dostane.

Kdo může investovat do dluhopisů

Investovat do dluhopisů mohou i fyzické osoby v podobě začínajících investorů, kteří ještě nemají zkušenosti s obchodováním s jinými cennými papíry nebo dalšími typy investic. Proces nákupu i prodeje je relativně jednoduchý a investice do dluhopisů není třeba sledovat.

Samozřejmě je zde místo i pro zkušenější investory, například ty, kteří preferují diverzifikované portfolio a mají rádi konzervativnější investice.

Jak koupit dluhopisy

Před samotným nákupem obligací je doporučeno zhodnotit případná rizika, typ vydaných dluhopisů, míru zhodnocení i časový rámec splacení. Dluhopisy lze odkoupit mimo burzu i na burzovních trzích, nákup obvykle probíhá přes prostředníka (tj. nejčastěji banku).

Co se týče investice do státních dluhopisů, tak v takovém případě je lze pořídit na některé z poboček Československé obchodní banky (ČSOB). Na stránkách spravovaných Ministerstvem financí najdete přehled dluhopisů.

Kde lze investovat

Investovat můžete jak do českých, tak zahraničních dluhopisů. Je těžké říci, které jsou ty nejlepší dluhopisy ČR. Například ty státní s fixně stanoveným výnosem slibují opravdu nízkou míru rizika, ale úrok kolem 2 % není zrovna nejlákavější, výnosy navíc podléhají srážkové dani (15 %). Pro drobné investory se tak nejedná o zrovna lukrativní způsob zhodnocení peněz.

Momentálně by však mohly být zajímavé protiinflační státní dluhopisy ze třetí emise státních dluhopisů, které nabídnou pohyblivý úrok a k tomu každoroční navýšení o 0,5 %.

Co se týče zahraničních dluhopisů vyplácených v cizích měnách, oblíbená je například britská libra. Může zde však existovat riziko znehodnocení peněz kvůli méně výhodnému kurzu. Podobně jako u nás, lze investovat jak do korporátních, tak do státních dluhopisů dané země. Za dluhopisy s nejnižším rizikem se považují německé, britské nebo americké dluhopisy.

Kolik stojí státní dluhopisy?

Hodnota státního dluhopisu je 1 Kč s tím, že lze zakoupit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč.

Jaký lze očekávat výnos

Výnos státních dluhopisů České republiky už jsme zmínili, ale jak se pohybují například ty korporátní a jaká je nabídka dluhopisů?

Korporátní dluhopisy patří k oblíbeným, zároveň však sebou nesou vyšší míru rizika, i když například oproti akciím je toto riziko nižší. Obvykle dluhopisy firem slibují výnos od 5 % s tím, že se může vyšplhat i na hodnoty kolem 15 %. Lidé vyhledávají dluhopisy známých a silných firem, jako jsou třeba dluhopisy ČEZ anebo Rohlík.

Finanční analytici jsou však vůči schopnosti firem dluhy platit celkem skeptičtí, stejně tak k míře výnosu. Pokud ale firma své závazky opravdu platí a výnosy jsou pevně dané, v krátkodobém i dlouhodobějším horizontu se může jednat o zajímavý výnos i pro menší investory.

Dluhopisy Rohlík.cz a Tomáše Čupra

Tomáš Čupr, majitel jednoho z největších e-shopů s potravinami, Rohlik.cz, má v plánu expandovat i na další trhy. Přichází proto s dluhopisovou emisí v celkovém objemu 777 milionů korun.

Čtyřletý dluhopis v nominální hodnotě deset tisíc korun nabízí investorům roční úrok ve výši 6,6 % vyplácený pololetně. Minimální investice je stanovena na tři miliony korun, což je investice vhodná pro větší investory.

Rizika investování do dluhopisů

Investice do cenných papírů, P2P půjček i nemovitostí a podobně sebou vždy nesou nějaké to riziko. Své peníze sice můžete zhodnotit, ale také o ně můžete přijít. Jaká míra rizika je spojena s dluhopisy a jak se takovému riziku co nejlépe vyhnout?

Prvotní analýza je základ

Obzvláště pokud jste začínajícím investorem, byste si měli řádně prostudovat každou investici, do níž se pustíte. Začátečníkům mohou poradit i zkušení prostředníci, kteří prozkoumají daného emitenta a mohou navrhnout i vhodné složení investorského portfolia.

Nepouštějte se pouze do jedné investice

Vsadit jen na jednoho koně by se nemuselo vyplatit. Abyste své peníze ochránili a v případě ztráty mohli nahradit jinými výnosy, zainvestujte do vícero emisí.

Pozor na příliš lákavé nabídky

Garance nadstandardně vysokého úroku obvykle bývá varovným signálem, obzvláště u menších neznámých firem. Tomuto začátečnickému lákadlu je lepší se vyhnout. Vysoké úroky jsou spojeny s vysokými splátkami ze strany emitenta, a pokud už byl nucen si peníze půjčit a nevyužít k tomu bankovní úvěr, pak existuje značná pravděpodobnost, že nebude schopen splácet.

Pokud není emitent schopen splácet, peníze už vám nikdo nevrátí

To, že vaše peníze nejsou nijak pojištěny a tím pokryty vůči riziku ztráty, je logicky tím největším rizikem. Nesplacené dluhopisy po datu splatnosti, respektive jejich emitenty lze najít i online a vyhnout se tak investicím do dalších půjček těchto firem. V „lepším“ případě dojde k nesplacení úroků, v tom horším vám nebude navrácen ani základní vklad.

Proč investovat do dluhopisů?

Pokud se po přečtení tohoto článku ptáte, zda jsou investice do dluhopisů vůbec výnosné a zda se vyplatí, tak lze říci, že například pro dlouhodobé spoření a udržení hodnoty peněz mohou být vhodné.

Někdy se vyplatí i podstoupení rizika u korporátních dluhopisů s vyššími výnosy. Pro začínající investory se však hodí spíše státní dluhopisy, které představují zakotvení do klidných vod pomalého zhodnocování peněz.