Co je blockchain – bezpečná technologie s ohromným potenciálem

co je blockchain

Technologie blochainu spatřila světlo světa roku 2009 společně s kryptoměnou a platební sítí Bitcoin. Dnes je spojována s kryptoměnami obecně. Význam a možnosti využití blockchainu jsou ale výrazně větší a skrývají v sobě obrovský potenciál. Pojďme se tedy podívat, co je blockchain a jaké jsou jeho přínosy.

Základem blockchainu je decentralizace

Blockchain je efektivní a velice bezpečná decentralizovaná databáze. Není tedy uložen v centrálním počítači a neexistuje ani žádný centrální správce blockchainu.

Blockchain funguje v peer-to-peer síti, jejíž provoz zajišťují počítače jednotlivých uživatelů, tzv. těžařů. Jednotlivé subjekty mohou v rámci blockchainu vstupovat do vzájemných vztahů bez zásahu centrální autority nebo prostředníka.

Pro kryptoměny je blockchain zásadní

Kryptoměnové platební sítě využívají blockchain pro ukládání jednotlivých transakcí, které s danou kryptoměnou uskutečnili jejich uživatelé. Kryptoměny existují pouze v digitální podobě, převod jejich vlastnictví se realizuje právě zanesením proběhlé transakce do blockchainu. Blockchain tedy v kryptoměnových sítích funguje jako účetní kniha.

Trvale a bezpečně uložená data

Záznamy o transakcích se v blockchainu ukládají ve formě bloků, které na sebe navazují a tvoří chronologický řetězec. Každý blok je uzavřen hashovacím algoritmem.

Informace, které již byly do blockchainu zapsány, není možné následně změnit nebo smazat. Veškerá zanesená data v něm tedy zůstávají trvale uložena a blockchain tak v průběhu času nepřetržitě roste. Záznamy jsou chráněny nejen proti útokům z vnější, ale i proti zásahům v rámci vlastní sítě.

Transakce se uskuteční až po uzavření do bloku

Transakce do blockchainu vkládají sami uživatelé. Pokud se jedná o převod kryptoměny, jsou u transakcí zaznamenány adresy peněženek, elektronický podpis uživatele, realizujícího transakci a často i poplatek, který slouží jako odměna pro těžaře. Jakmile těžaři vytvoří a potvrdí blok zahrnující transakci, je transakce provedena. Pokud nejsou záznamy transakce v pořádku, nedojde k jejímu potvrzení a transakce se neuskuteční.

Veřejně přístupné záznamy

Všechny transakce uložené v blockchainu bitcoinové platební sítě si může každý kdykoli zobrazit. Uživatelé tedy mají kompletní přehled o veškerých transakcích realizovaných v síti od jejího vzniku až do současnosti. Prohlížeč záznamů v bitcoinovém blockchainu je k dispozici např. na Blockchain.info.

Fungování blockchainu zajišťují těžaři

V Bitcoinové a dalších kryptoměnových sítích zajišťují udržování blockchainu a chod celé sítě výše zmínění těžaři. Po ověření transakcí jednotlivých uživatelů z nich vytvářejí bloky, které jsou přidávány do blockchainu. Těžaři zároveň uchovávají a při přidání každého bloku aktualizují blockchain.

Za energii a úsilí náleží těžařům odměna

K těžbě se využívá specializovaný software a výkonný hardware. V mnoha sítích je možná těžba na výkonném domácím PC, ale např. těžba Bitcoinu vyžaduje specializovaný ASIC hardware, vyvinutý přímo k těžení kryptoměn.

Za svoje úsilí a značné množství spotřebované energie jsou těžaři odměňováni nově vytěženými tokeny dané kryptoměny a transakčními poplatky, které hradí uživatelé provádějící transakci.

Co je blockchain? Plnohodnotná a bezpečná databáze

Technologii blockchainu je možné uplatnit všude, kde se pracuje s databázemi. Lze v něm uchovávat libovolné soubory dat nebo seznamy. Vzhledem k vysoké míře bezpečnosti je jeho využití zvláště přínosné v případech, kdy je třeba zajistit bezpečnost uložených dat.

Výhody blockchainu

Dokonalé zálohování veškerých dat v celé síti. Jelikož je blockchain uložen na mnoha místech v síti, nemůže zmizet v důsledku zničení centrálního datového centra nebo krachu poskytovatele. Navíc je díky decentralizaci a bezpečnému šifrování výrazně méně ohrožen kyberútoky než centralizované systémy.

Nevýhody blockchainu

Mezi nevýhody blockchain technologie patří aktuální její robusnost, nemožnost škálovatelnosti, pomalost a finanční nákladnost. Vytvořit fungující rozsáhlou databázi na blockchainu je mnohem obtížnější, finančně náročnější a současně bude vyhledávání mnohem pomalejší než u databáze, která by byla vytvořena centralizovaně.

Ohromný potenciál pro soukromé společnosti i státní správu

Blockchain má velký potenciál nejen pro využití v bankovnictví a finanční sféře obecně, uplatnění najde i ve státní správě, soudnictví nebo lékařství. Může být použit k vedení katastru nemovitostí, matriky, evidence osobních dokladů nebo agendy sociálních dávek. Může sloužit jako databáze výpůjček ve veřejných knihovnách, lze v něm vést adresáře a telefonní seznamy nebo seznamy studentů s evidencí jejich studijních výsledků.

Blockchain umožňuje i sdílení dat a souborů

Data uložená v blockchainu je možné i sdílet a využít ho jako bezpečnou a spolehlivou platformu pro prodej elektronických knih, audiovizuálních děl nebo software.

Příkladem je projekt Tron, decentralizovaná platforma postavená na technologii blockchainu, která je určena k nahrávání a sdílení obsahu a  usnadnění interakce mezi jeho autory a uživateli.

Tokeny kryptoměny namísto akcií

Ruku v ruce se vzrůstajícím zájmem o blockchain přicházejí i možnosti investovat místo kryptoměn přímo do této technologie. Společnosti, využívající blockchain, mohou v rámci ICO (Initial Coin Offering) využít tokeny kryptoměny namísto akcií. Tokeny pak představují podíl na základním kapitálu společnosti. Mnohé ze společností využívajících blockchain mají velký potenciál a je pravděpodobné, že se investice do jejich startupu  během několika let několikanásobně vrátí.

Podívejte se blíže, jak investovat do blockchainu, existují také jiné možnosti než pouze nákupem bitcoinu či jiných kryptoměn.

Budoucnost blockchainu? Banky i státní správa

V současnosti vidí svou budoucnost v blockchainu řada světových bank a dalších společností, z nichž mnohé zkoumají možnosti jeho aplikace. Je tedy pravděpodobné, že blockchain časem přinese velké změny a k využívání této technologie bude stále častěji docházet v komerční sféře i ve státní správě.