65% investorů nadále investuje na Mintos. 11% vybírá své peníze.

Mintos v dubnu 2020 zkoumal, jak se chovají investoři na platformě a jak reagují na situaci okolo koronaviru. Je zřejmé, že svět prochází krizí a čeká nás recese – to již potvrdila celá řada odborníků, podnikatelů i ekonomů teoretiků a praktiků. Každá krize je ale určitou příležitostí. Jak se tedy na Mintos investice dívají současní investoři?

Výsledky průzkumu investorů na Mintos

Průzkum vychází z 2200 dotazovaných investorů. Třetina z nich má zainvestováno 5 000 až 25 000 Euro.

  • 65% investorů své pozice drží případně je navýšili o nové prostředky.
  • 43% investorů nezměnilo svoji investiční strategii v rámci P2P půjček.
  • 11% investorů vybírá své prostředky a čeká, jak se situace vyvine.

Pokud investoři mají investovat ještě někam, pak nejčastěji volí akcie a ETF.

Kdo investuje na Mintos

Nejčastěji investují muži, a to v 90% případů, pouhých 8% připadlo v průzkumu na ženy. V rámci věkových kategorií je nejpočetnější skupina 25 let až 44 let.

Zkušenosti investorů s investováním

Průzkum ohledně zkušeností s investováním dopadl tak, že většina má nějaké zkušenosti. 28% sdělilo, že jsou začátečníci a zkušenosti nemají.

Toto je poměrně zajímavé, protože investování do P2P půjček je alternativní investicí a patří k těm rizikovějším.

Investovaná částka

Třetina investorů na Mintos investuje 5 tisíc až 25 tisíc Euro. Druhou nejpočetnější skupinu představují investoři s investicí 1000 – 5000 Euro.

Kde investovat do P2P půjček

Zajímavá část výsledků je v rámci počtu využívaných platforem pro investice do P2P půjček. Je zřetelné, že investoři raději využívají více platforem a je to pro ně určitá forma diverzifikace rizika. Celý report najdete na blogu Mintos.

Závěry z průzkumu investorů na Mintosu

První čtvrtletí roku 2020 bylo výrazně ovlivněno pandemií koronaviru COVID-19 a opatřeními vlád, které výrazně utlumily ekonomiku.

11% investorů z Mintosu se rozhodlo stáhnout peníze z platformy na svůj účet. 19% investorů nereinvestuje a čeká, co se bude dít.

65% investorů nezměnilo svoji strategii a investuje dál. Využívají dokonce zvýhodněné úroky, které se v některých případech dostaly až na 20%.

Řada investorů je svědkem de facto své první ekonomické krize, kterou prožívají s tím, že mají někde zainvestované peníze. Poslední krizi z roku 2007/2008 (v Evropě pak později) věřím, že mnozí čtenáři zažili, ale možná jste neměli zainvestované peníze.

Mintos hraje u řady investorů první platformu, skrze kterou investují začátečníci své peníze.

INVESTOVAT NA MINTOS