Nová pravidla pro hypotéky od října 2018

nová pravidla hypotéky 2018

Česká národní banka zpřísní od října 2018 podmínky pro poskytování hypoték. Úvěr na bydlení podle nových pravidel nemusí získat až jedna třetina zájemců. Výsledkem by měl být tlak na nižší ceny realit a růst nájemného.

Hypoteční a realitní trh tak čekají ke konci roku poměrně dramatické změny. Nová pravidla budou znamenat snížení dostupnosti hypoték až pro třetinu domácností ČR a zároveň ztrátu byznysu pro komerční banky. Zároveň to může ovlivnit rozhodnutí některých investorů. Investování do nemovitostí patřilo v posledních letech mezi výnosné investice, uvidíme, jakou změnou projde po tomto regulatorním zásahu.

Nová pravidla pro hypotéky

9 násobek ročního čistého příjmu domácnosti žadatele o hypotéku je hranice, kterou by neměla překročit výše jeho dlubu.

45% maximální podíl měsíčního čistého příjmu, který žadatel o hypotéku může na její splácení vynaložit.

Další podmínkou je ukazatel LTV, který by neměl překročit 80%. LTV vyjadřuje poměr výše úvěru k hodnotě hypotéky.

Zajímavé statistiky z hypotečního a realitního trhu

7% podíl nynějších úvěrů, které by nesplňovaly podmínku maximálního podílu splátky na měsíčním příjmu.

16% byl loňský růst cen nemovitostí v Česku. Rychleji ceny nestoupaly nikde v celé EU.

14% činilo podle ČNB ke konci roku 2017 nadhodnocení cen bytů v Česku.

1,174 bilionu korun je aktuální výše úvěrů českých domácností na bydlení.

Česká národní banka se novou regulací snaží ochladit přehřátý realitvní trh. Jak růst cen bydlení předstihuje zvyšování příjmů domácností, dlužníci se stávají zranitelnější. Názory realitních kanceláří jsou však kritičtější a považují takové opatření za zbytečné.

Někteří experti hovoří o zastavení cen realitního trhu či dokonce mírném pádu. Snížení poptávky po bydlení kvůli omezení hypoté bude mít zásadní dopad na celý realitní trh ČR.