Dočkají se investoři schválení Bitcoin ETF? a co jim přinese?

Bitcoin etf

Bitcoin ETF je ve světě kryptoměn v posledních měsících žhavé téma. O jeho uvedení usiluje hned několik společností a první návrhy na jeho schválení byly Americké komisi pro cenné papíry (SEC – Securities and Exchange Commission) předloženy již v loňském roce. Zatím sice byly všechny podané žádosti zamítnuty, očekává se ale, že ke schválení některého z Bitcoin ETF v dohledné době dojde.

Co by přinesl ETF Bitcoinu?

Schválení ETF Bitcoinu je, zejména po prudkém propadu ceny Bitcoinu a dalších kryptoměn v letošním roce, netrpělivě očekáváno řadou investorů i držitelů Bitcoinu. Je vysoce pravděpodobné, že jakmile bude Bitcoin ETF schválen, dojde k výraznému nárůstu zájmu obchodníků o investování do Bitcoinu.

Posílení legitimity a příliv významných investorů

Schválení Bitcoin ETF by bylo významným krokem již proto, že by posílilo legitimitu společností, které obchodují s Bitcoinem. Bitcoin ETF by navíc pravděpodobně přivedl nové, zejména velké institucionální investory, a zajistit tak příliv kapitálu. Tím by mohl opět dojít k nárůstu ceny Bitcoinu.

Jaká je perspektiva schválení prvního Bitcoin ETF?

První žádosti o schválení Bitcoin ETF byly Americké komisi pro cenné papíry (SEC) předloženy již v roce 2017. Zatím sice nedošlo ke schválení žádné z nich, nicméně obchodníci neztrácejí naději a řada významných emitentů zkouší své štěstí i opakovaně.

Jedním z argumentů, které SEC používá k odůvodnění zamítavého stanoviska vůči Bitcoin ETF je, že kryptoměny včetně Bitcoinu jsou v příliš velké míře obchodovány mimo území Spojených států amerických a jejich trh není regulovaný.

Přelomovým datem pro Bitcoin se může stát 21. září 2018

V tuto chvíli se pozornost zájemců o obchodování s Bitcoiny upírá k 21. září, kdy má SEC rozhodnout o schválení dalších žádostí o zalistování Bitcoin ETF. Několik z nich podal významný emitent pákových a inverzních ETF Dixerion.

Řada analytiků nicméně uvádí, že ke schválení prvních Bitcoin ETF pravděpodobně nedojde dříve než začátkem roku 2019.

Kdo již podal žádosti o schválení Blockchain ETF?

Již v roce 2017 požádaly SEC o schválení Blockchain ETF např. společnosti VanEck a REX Shares. Společnost VanEck prezentovala fond Bitcoin Strategy ETF, který kombinoval Bitcoin a futures. REX Shares podala žádala o schválení dokonce dvou fondů; REX Bitcoin ETF a REX Shot Bitcoin ETF. SEC žádosti obou společností zamítla.

Letos v červenci neschválila SEC Bitcoin ETF dvojčat Winklevossových, což způsobilo okamžitý strmý propad Bitcoinu.

Následně SEC v srpnu zamítla i další návrhy společností ProShares, Direxion a GraniteShares. Projekty prvních dvou společností, které měly být postaveny na Bitcoin futures, předložila SEC společnost NYSE Arca.

V tuto chvíli čekají na schválení ETF společností Bitwise, o kterém by mělo být rozhodnuto 7. září, a VanEck SolidX Bitcoin Trust, o němž by měl verdikt padnout 30. září.

Co jsou ETF a jaké jsou jejich výhody

ETF jsou burzovně obchodované fondy (anglicky Exchange Traded Funds). Označují se také jako indexové akcie. ETF sdružují skupinu cenných papírů a v poslední době jsou stále častější i ETF zaměřené na komodity. Obchodování s ETF fondy v praxi probíhá stejně jako obchodování s akciemi. Hlavními výhodami ETF jsou diverzifikace aktiv, vysoká transparentnost a likvidita.

Charakteristická je diverzifikace aktiv

Hlavní výhodou nákupu podílu v ETF oproti cenným papírům nebo komoditám jako takovým je právě vysoká míra diverzifikace aktiv. Akcie, dluhopisy nebo komodity vlastní depozitář a investoři nakupují podíl v ETF fondu, tudíž namísto konkrétních cenných papírů nebo komodit získávají investici do celého odvětví, které daný ETF pokrývá.

Investiční strategii ETF udává benchmarkový index

Na rozdíl od podílových fondů jsou ETF fondy řízeny pouze pasivně a jejich investování probíhá podle přesně dané a neměnné investiční strategie. Ta bývá popsána v marketingových materiálech a v dokumentaci fondu. Reprezentuje ji tzv. benchmarkový index, tedy index trhu, na kterém fond investuje, případně vážený průměr několika indexů. Tento index je ukazatelem úspěšnosti investování konkrétního fondu. Výnosy fondu nelze garantovat, ale dobrým vodítkem pro rozhodování o investici do konkrétního fondu je historie jeho výnosů dosažených v minulosti.

Kdo zřizuje a spravuje ETF

Emitenty ETF fondů bývají banky a investiční společnosti. Informace o fondu jsou uvedeny v tzv. produktovém listu, který zahrnuje informace o emitentovi, objemu majetku a měně fondu, výši poplatků za správu a výkonnosti fondu v různých časových obdobích. Dalšími důležitými údaji jsou popis benchmarkového indexu a přehled nejvýznamnějších titulů v portfoliu. Žádosti o schválení ETF schvaluje Americká komise pro cenné papíry (SEC).

Jak by fungoval Bitcoin ETF

Namísto držení Bitcoinu podíl v ETF

Bitcoin ETF by tedy byl čistě o investičním nástrojem. Bitcoiny by byly drženy a spravovány fondem a investoři by namísto Bitcoinů samotných vlastnili podíl v daném Bitcoin ETF. Držitelé podílu by tudíž neměli možnost provádět v BTC transakce nebo s nimi jakkoli disponovat. Na druhou stranu by nemuseli řešit uchovávání ani zabezpečení Bitcoinu.

Sledovaný index

Bitcoin ETF by sledoval některý z BTC indexů. Zde právě naráží Bitcoin ETF na problém u Americké komise pro cenné papíry, která zaujímá zamítavé stanovisko k tomu, aby Bitcoin ETF sledoval index některé z neregulovaných kryptoměnových burz. Řada projektů tedy navrhuje sledování indexů z Bitcoin futures.

Úskalí ETF Bitcoinu

Velcí investoři do ETF Bitocinu by sice zajistili příliv kapitálu, na druhou stranu by mohli relativně snadno ovlivňovat cenu Bitcoinu a manipulovat s bitcoinovým trhem.

Dalším argumentem mluvícím proti zřízení ETF Bitocinu, na které upozornil např. Andreas Antonopoulus,  je popření samotné podstaty Bitcoinu a kryptoměn obecně. Jak uvedl, Bitcoin je založen na fungování v peer-to-peer síti, která zajišťuje, aby měl každý uživatel Bitcoinu kontrolu nad svými prostředky. To samozřejmě v rámci ETF není možné.

Vitalik Buterin, který je spoluzakladatelem Etherea, se vyslovil, že se ETF Bitcoinu přikládá až příliš velký význam. Dle něj by se spíše měly hledat způsoby, které by usnadnily vstup na trh menším investorům.

Bitcoin ETF nejsou blockchain ETF

Kromě Bitcoin ETF jsou k SEC podávány i žádosti o blockchain ETF. Již v roce 2017 o zřízení tohoto fondu žádala např. společnost Reality Shares. Tyto fondy by neinvestovaly do Bitcoinu a dalších kryptoměn, ale do společností, které využívají blockchain technologie nebo se zabývají jejich vývojem. Tyto fondy jsou považovány za stabilnější investici s nižší volatilitou než Bitcoin ETF.