Upvest recenze: Jak fungují investice do nemovitostí online v ČR

upvest recenze

Ceny realit zvlášť v Praze stále rostou. Investice do nemovitostí již nejsou realizovány pouze nákupy bytů určených k dlouhodobému nájmu či k poskytování krátkodobých ubytování. Přesunuly se na internet. Online investice do nemovitostí stojí v základu platformy Upvest. Naše Upvest recenze vám vysvětlí principy, na kterých tento projekt stojí a shrnuje její výhody a nevýhody.

Recenze: Jak funguje společnost Upvest

Platforma Upvest je vedena společností s ručeným omezením, která získala od České národní banky povolení poskytovat platební služby malého rozsahu.

Zjednodušeně řešeno, Upvest investuje do nemovitostí. Developer potřebuje na realizaci projektu finance. Část mu poskytne banka, zbytek si musí obstarat sám. Upvest zanalyzuje developerský projekt a navrhne developerovy podmínky úvěru. Následně je sepsána smlouva o úvěru.

Upvest následně několik měsíců provádí fundraising, kdy získává peníze od drobných investorů. Těm je umožněna participace na projektu. Za své vložené peníze mohou získat roční úrok ve výši 5%. Upvest je tak vlastně investiční platforma, která funguje na obdobném principu jako P2P půjčky.

Developer následně získá úvěr, díky kterému může své projekty dofinancovat. Upvest následně kontroluje realizaci projektu a zpravuje o postupu své investory. K určenému dni by měl developer splatit svůj úvěr a investorům by měla být vrácena jejich půjčka i s úrokem.

Za společností upvest stojí Dušan Štastník, který působil ve společnosti JLL, advokát Jan Holásek a bývalý manažer PPF Petr Malík.

Jak zhodnotit své peníze na Upvest

Investor, který chce zhodnotit své peníze, se musí nejprve zaregistrovat. To je umožněno právnickým osobám a fyzickým osobám nad 18 let. Podmínkou je, že mají účet zřízený a vedený v České nebo Slovenské republice. Teprve po registraci a kontrole vašich dokladů společností je možné začít investovat.

Je potřeba si nabít investiční účet alespoň do výše plánované investice. Vyberete si některý z nabízených investičních projektů a pomocí webových stránek a mobilního telefonu zadáte možnost investovat. Následně jsou vám na investičním účtu zablokovány peníze do výše investice. U každého projektu je stanovena minimální a maximální částka, kterou lze vložit.

Pokud by byl fundraising neúspěšný či developer nakonec úvěr nečerpal, budou vám peníze vráceny. V opačném případě se peníze odešlou developerovi a vám budou postupně spláceny výnosy z investice do projektů.

Jako každá investice, i v případě upvestu jsou zde rizika, proto by investovat neměly osoby, které nemají peníze nazbyt.

Na zisky z investovnání na upvest dopadají daně z příjmů. Je potřeba je uvést jako ostatní příjmy podle § 10.

Výhody Upvest

  • Investice do developerských projektů jsou poměrně málo rizikové. Upvest se zaměřuje pouze na projekty, ve kterých jsou stavěny rezidence či byty. Po nich je v Česku na trhu hlad, proto příliš nehrozí, že by je developer nebyl schopen prodat.
  • Vhodné je rozložit peníze do více projektů a tím případné riziko dále snížit.
  • Úrok z investice se u předchozích projektů pohyboval nad 5% ročně. To je mnohem lepší zhodnocení peněz než na spořicím účtu či termínovaném vkladu.
  • Webové stránky Upvest jsou velmi kvalitně zpracované a plné informací.
  • Registrace i investování jsou snadné. Stačí mít k dispozici internet, mobilní telefon a volné finanční prostředky.
  • Upvest developerský projekt kontroluje z hlediska využívání financí i technického stavu a pravidelně investory informuje o dění.

Nevýhody upvest

  • Tak jako u každé investice, i zde je riziko, že o své peníze přijdete. Upvest totiž poskytuje developerovi tzv. mezaninový úvěr. Pokud by se developer dostal do finančních potíží, bude mít přednost na vyrovnání svého úvěru banka. Teprve pak se bude vypořádávat investoři upvestu. Úvěrová smlouva je navíc uzavírána jménem společnosti upvest a nikoliv samotných investorů.
  • Pokud se stavba protáhne, můžete na své peníze čekat déle, než jste plánovali.
  • Developerských projektů, které upvest financuje je zatím poměrně málo. Musíte tedy dlouho čekat, než máte na platformě možnost do něčeho své peníze vložit.
  • Upvestu platíte poplatky za poskytování platebních služeb. Výhodou je však, že jsou odečítány pouze z výnosů. Upvest si je strhne automaticky a vy vám bude přičten pouze čistý výnos.