Investice do podílových fondů – jednoduchá investice pro začátečníky

investice do podílových fondů

Investice do podílových fondů patří stále k oblíbeným investicím. Co je podílový fond? Podílový fond je fond, který sdružuje majetek. Majetek pochází od investorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu, spravuje jej vždy investiční společnost.

Jako u každé investice, i s podílovým fondem je spjaté riziko. Rizikovost se liší podle konkrétních typů a úzce spjatá je s výnosem. Zásadně platí: čím vyšší výnos, tím větší rizikovost vložené investice.

Jak funguje podílový fond

Podílový fond investuje prostředky za klienta. Jedná se o vhodný prostředek zhodnocení menších částek. Klient nemusí mít desítky tisíc korun, přesto může vlastnit podíl na akcii či státního dluhopisu. To mu umožňuje fond. Výměnou za vložené prostředky vlastní klient podílové listy. Jde o cenný papír, který dokazuje podíl v příslušném fondu.

Investování online je v případě podílových fondů zcela běžné. Mnoho investičních společností nabízí sjednání, založení investičního účtu online. Minimalizuje se tak nutnost navštívit konkrétní pobočku společnosti, kam běžně chodí investor již jen podepsat příslušnou dokumentaci.

Právní úprava podílových fondů

Nejprve se podívejme na krytí fondů. Podílové fondy jsou v České republice upraveny v zákoně č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Druhý důležitý předpis je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Povinné krytí ze zákona není žádné.

Ochrana investora

Důležité ale je, že investiční společnosti jsou pod dohledem České národní banky (ČNB). ČNB přiděluje fondům licence a hlídá, jak je využíván kapitál poskytnutý investory. Fond tak nemůže získané prostředky využít jakkoli. Fond musí oddělit své majetky od majetků společnosti, která ho spravuje.

Kdy se vyplatí investovat

Vyplatí se investovat do podílových fondů? Takovou otázku si musí položit každý investor. V případě podílových fondů nemusíte být milionáři na to, aby vaše investice měla smysl i výnos. U podílových fondů většinou převládá doporučení, že byste měli investovat minimálně 1000 korun pravidelně měsíčně. Některé společnosti a banky nabízí fondy dokonce i pro investici od 300 korun.

Kam investovat

Kam investovat své peníze? Na začátku je vždy pro investora důležitý důkladný výběr fondu. Každý by se měl podrobně seznámit s tím, kdo podílový fond provozuje. Následně pak, do čeho vkládá fond získané prostředky od investorů. Podílové fondy jsou zde také proto, aby se nemusel investor o vložené prostředky sám starat. Fondy vše obstarají za něj.

Typy podílových fondů

Jaké jsou typy podílových fondů? Fondy dělíme podle jejich zaměření. Existují fondy akciové, dluhopisové, smíšené, devizové, komoditní, dále fondy nemovitostí nebo fondy peněžního trhu. Kam investovat? Záleží hlavně na tom, které z nadepsaných investičních komodit a cenných papírů důvěřujete. Typy fondů si níže krátce rozeberme.

Akciové fondy

Jak je patrné z názvu, akciové fondy se zaměřují na akcie. Mohou to být akcie zahraniční nebo domácí. Dále si může investor vybrat oblast akcií, do níž fond investuje. Na výběr je je například bankovní sektor, farmacie nebo nové technologie.

V České republice téměř každá komerční banka nabízí skrze svoji investiční společnost investice do akciového fondu. Kromě bank nabízí tuto možnost také soukromé investiční společnosti.

Akciové fondy tradičně nabízí relativně vysoký potenciální zisk. S tím je samozřejmě spojeno patřičné riziko. Právě z důvodů volatility akciových trhů se doporučuje horizont investování alespoň 5 let. Diverzifikace portfolia je zajištěna samotným fondem. Investor se o ni nemusí starat.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy hospodaří s dluhopisy. Dluhopisy jako dluhové cenné papíry nejčastěji vydává stát, případně i soukromé společnosti. Jelikož investor – fyzická osoba – má přístup k dluhopisům jen omezený, nastupují na scénu dluhopisové fondy. Dluhopisy v současné době přináší nízký výnos. Například německé dluhopisy mají záporné sazby, tedy investiční fond fakticky platí za to, že poskytuje státu peníze. Jde o konzervativní způsob investování, riziko je tedy také nízké.

Smíšené fondy

Smíšené fondy kombinují investiční příležitosti. Smíšené fondy vlastní akcie, dluhopisy, případně využívají jiné investiční nástroje. Míra rizika i výnosu se uvádí jako střední. Vhodná doba investice je mezi 3 až 5 lety.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu využívají termínovaných vkladů, krátkodobých dluhopisů. Dluhopisy mohou být jednak státní a jednak korporátní. U krátkodobých dluhopisů států zejména západní Evropy je nyní častý záporný úrok. Je třeba tedy prostudovat, kam tento typ fondu investuje. Obecně fondy jsou fondy peněžního trhu považovány za konzervativní volbu.

Směrnicové fondy

Směrnicové fondy jsou takové fondy, které splňují směrnici UCITS (Undertakings Collective Investment in Transferable Securities). Evropské unie tak zjednodušeně řečeno nastavuje určitý standard. Investice do těchto fondů by tak měla být pro investora bezpečnější.

Otevřený fond

Otevřený fond je již podle názvu otevřen bez omezení všem. Pokud splníte minimální částku vkladu, můžete investovat pravidelně nebo jednorázově bez dalších omezení.

Uzavřený fond

Uzavřený fond oproti otevřenému fondu bývá otevřen zpravidla jen po určitou dobu. Jakmile fond vybere předem určenou částku pro své investice, nově příchozím investorům se uzavře. S podílovými listy tohoto fondu se později obchoduje jako s cennými papíry.

Výnos z podílových fondů

Podílové fondy se liší ve svých potenciálních výnosech. Je to dané v prvé řadě typem fondu. Čím rizikovější obsah investice (jako například akcie), tím větší je očekávaný výnos. Nejlepší podílové fondy mohou

Podívejme se na krátké a přehledné srovnání očekávaných výnosů podílových fondů, uvedeny jsou roční výnosy.

  • Akciový fond – až 10 %
  • Dluhopisový fond – 3-5 %
  • Smíšený fond – 1-2 %
  • Fondy peněžního trhu – 1-2,5 %

Diverzifikace

Také diverzifikace je pro investora důležitá. Pokud chcete diverzifikovat skutečně poctivě, můžete pravidelně vkládat prostředky do odlišných fondů, například do fondu akciového a dluhopisového. Případně máte možnost také využít fondu smíšeného. Diverzifikace je pak na straně investičního fondu, který investuje různorodě.

Kalkulačka výnosů

Před započetím investice je dobré si všechno promyslet a hlavně přepočítat. Důležité je vzít v potaz několik faktorů – výnos, riziko investice, investovanou částku, poplatky a horizont investice. Dát tyto veličiny dohromady a s výběrem fondu poradí kalkulačka.