Ekonomika Kazachstánu a příležitosti pro investory

Kazachstán patří mezi přehlížené státy, avšak ze statistik vyplývá, že se jedná o spíše bohatší zemi Asie, která má velký potenciál dalšího ekonomického růstu. Kazachstán je hospodářsky nejvyspělejší země ve střední Asii. A to přivádí zahraniční investory k detailnějšímu průzkumu. Svou rozlohou si Kazachstán získal deváté místo a zároveň se pyšní bohatými zdroji přírodního bohatství. Velké zásoby ropy, zemního plynu, zlata, uranu, wolframu, fosforu, hořčíku, olova a dalších surovin mu dávají velkou konkurenční výhodu. Pokud dokáží těžbu a následnou výrobu provázat se službami, ekonomika Kazachstánu bude růst mnohem rychleji než v Asii nebo Evropě. Poslední roky ukazují, že Kazachstán má sílu i chuť dělat reformy a vést zemi západním směrem a tempem.

Ekonomika Kazachstánu

Kazachstán je uznávaná země i díky své pozici na trhu s ekonomikou. Ze 137 porovnávacích ekonomik se tato země umístila na úctyhodném 57. místě, proto patří mezi hospodářsky a sociálně nejvyspělejší země ve střední Asii. Je „spojníkem“ probíhajících obchodů mezi Čínou a Jižní Asií s Ruskem a Evropou a díky produkci a vývozu zemního plynu a ropy zažil stát v posledních letech prudký ekonomický růst.

Ekonomika Kazachstánu je na vysoké úrovni, avšak chudoba je nadále vážným problémem i přesto, že HDP od roku 2002 vzrostl šestkrát a chudoba výrazně klesla.

Ekonomické zajímavosti Kazachstánu

Tak jako v Evropě byla vytvořena Evropská unie, tak v Asii byla vytvořena tzv. Euroasijská hospodářská unie (EEU). Kyrgystán, který do EEU vstoupil, se stal velkou konkurencí Kazachstánu a došlo tím k ovlivnění situace na trhu potravin a zemědělství. Dalším důležitým historickým milníkem státu Kazachstán je prosinec 2015, kdy se stal členem WTO. Došlo tak u některých položek ke snížení celních sazeb, což ekonomicky Kazachstánu pomáhá.

Nová dohoda mezi EU a Kazachstánem byla podepsána dne 21. 12. 2015, která má mezi nimi zajistit kvalitnější prostředí pro rozvoj politických a ekonomických vztahů.

Na popud stagnace, kterou země prodělala v předchozích letech, byl na začátku roku 2018 přijal nový „Plán strategického rozvoje 2025“, který má díky přechodu na nový ekonomický model ekonomice pomoci. Tato nová ekonomika se zaměřuje na obnovu technologií a digitalizaci, urbanizaci a regionální rozvoj, efektivitu státní správy, školení a lepší dovednosti pro pracující.

V roce 2019 bylo hlavní město Astana přejmenováno na Nur-Sultan.

Politika Kazachstánu

V roce 1991 byla v Kazachstánu vyhlášena nezávislost a od té doby stát funguje na principu prezidentského systému. Prezidentem Kazachstánu je Nursultan Nazarbajev, jež je opakovaně od roku 1991 volen do čela státu. Jeho mandát mu však v roce 2020 končí. Předsedou vlády je čerstvě zvolený Askar Mamin, který byl jmenován na místo bývalého předsedy Bakytžana Sagintajeva, který v oblasti ekonomie a sociálních věcí selhával.

Měna a plat v Kazachstánu

Pokud vás zajímá, jak jsou na tom Kazaši s platem, tak jejich průměrná měsíční mzda se pohybuje kolem 152 784 tenge (KZT), což je asi 9 tisíc korun. I tady záleží na odvětvích – v důlním jsou mzdy nejvyšší – 300 000 tenge měsíčně. Následuje finančnictví a pojišťovnictví s 290 000 tenge měsíčně a dále doprava a stavebnictví. Práce v zemědělství a lesnictví jsou nejhůře placené, přibližně 80 000 tenge za měsíc.

Demografie

Kazachstán obývalo v roce 2018 celkem 18 253,3 tisíc obyvatel a jeho hustota obyvatelstva činí pouze 6,68 obyvatel/km2. V této zemi žije neuvěřitelných 147 národností a etnických skupin:

  • Kazaši – 12 000 tisíc (67 %)
  • Rusové – 3 619 tisíc (20,2 %)
  • Uzbeci – 563 tisíc (3,1 %)
  • Ukrajinci – 284 tisíc (1,6 %)
  • Ujguři – 261 tisíc (1,4 %)
  • Tataři – 202 tisíc (1,1 %
  • Němci – 180 tisíc (1 %)
  • Ostatní (Korejci, Ázerbájdžánci, Bělorusové, Turci, Poláci, Baškiři atd.

Díky politice tzv. „náboženské snášenlivosti“ v Kazachstánu najdeme jak křesťany, tak třeba budhisty a domácí Kazachy s islámem sunitské odnože.

Ve městech žije 57 % obyvatelstva a stále pokračuje dlouhodobý trend přesunu obyvatel z venkova do měst.

HDP, míra inflace, nezaměstnanost

Základní makroekonomické ukazatele Kazachstánu a jejich čísla můžete porovnat v časovém období 5 let.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
HDP (mil. USD) 236 633,3 221 417,7 184 387,0 137 278,3 162 887,4 170 536,8
Růst HDP (%) 6,0 4,2 1,2 1,1 4,1 4,1
Míra inflace 4,8 7,4 13,6 8,5 7,1 5,3
Míra nezaměstnanosti 5,2 5,0 5,1 5,0 4,9 4,8

Zdroj: Národní banka KZ; businessinfo.cz

Zájemci, kteří se chtějí o ekonomice Kazachstánu dozvědět více, doporučuji pročíst ekonomický přehled Kazachstánu na portálu businessinfo.

Na konci roku 2015 se Kazachstán stal členem WTO. To také znamenalo snížení cel u některého zboží.

Vývoj ekonomiky do budoucna

Kazašská ekonomika by se měla v nejbližších letech stabilizovat díky vývoji cen ropy. HDP by měl pomalu klesat o desetiná místa až k úrovni 2,8 procent. Tento proces bude doprovázet také pokles inflace na očekávaných  5,5 – 5,8 %. Nezaměstnanost by se měnit výrazně neměla.

Předpokládá se mírný růst se stabilizací kurzu měny Tenge.

V Kazachstánu budou pokračovat velké infrastrukturní projekty, zejména dopravní koridor Západní Evropa – Západní Čína. Probíhá také modernizace rafinérií, dostavuje se továrna na zpracování niklu a navyšuje se produkce Kašaganské ropné plošiny.

Zahraniční investice

Politika vůči zahraničním investorům je vstřícná –  bylo zavedeno osvobození od celních poplatků (pro import technologického zařízení a jeho částí na období 5 let, pro import náhradních dílů pro technologické zařízení, suroviny a materiály na období 5 let v závislosti na rozměru investice). Aktivní jsou také granty „in-kind“ (majetek vlastněný Republikou Kazachstán bude převeden do dočasného bezplatného užívání nebo bude poskytnuto právo na dočasné bezplatné užívání pozemků – a to s předpokladem následujícího převodu do vlastnictví nebo využití půdy; maximální rozměr grantu „in-kind“ nesmí převyšovat 30% investice).

Ekonomika Kazachstánu byla ovlivněna také snížení daně z příjmu právnických osob až o 100 %, uplatnění 0 koeficientu u daně z půdy, výměr daně z majetku na úrovni 0 % ke zdaňovanému základu, investiční dotace (vrácení do 30 % skutečných nákladů na výstavbu a montážní práce a nákladů za zakoupené zařízení).

Zejména poslední roky staví Kazachstán blíže k pozornosti investorům, kteří chtějí využívat země s potenciálem vysokého růstu. Díky politické vstřícnosti a reformám, které zahraničním investorům snižují daňová zátěž a byrokracii, má Kazachstán našlápnuto, aby během dalších let rostl rychleji a zvyšovat bohatství země i jeho občanů.

Sledování vývoje Kazachstánu

Další informace o hospodářství Kazachstánu lze přehledně najít na webu Světové banky. Doporučujeme k přečtení shrnující článek včetně tabulek a grafů. Investor tak získá prvotní představu o hospodářském stavu země.

Pro pravidelné sledování zpráv a novinek z oblasti, lze doporučit kanály BBC News Kazachstan či Euronews. Alternativně si lze nastavit v rámci služby Google Alert upozornění na slovo „kazachstan“ a nepřijdete tak o jedinou novinku.

Pokud se zajímáte o Kazachstán z investičního hlediska pouze v rámci své investice do kazašské měny Tengo (KZT) na Mintos v P2P půjčkách, pak vyzkoušejte frekvenci sledování zpráv např. kvartálně.