Dopisy investorům

dopisy investorům

Inspirován Warrenem Buffettem a Danielem Gladišem, jsem se rozhodl k vlastnímu experimentu, ve kterém budu sepisovat své investiční myšlenky doplněné o vlastní přístup k penězům. Warren Buffett píše Shareholders Letters od roku 1977. Daniel Gladiš v rámci Vltava fondu píše Dopisy akcionářům na webu od 2004.

Přestože nejsem tak zkušený jak výše zmínění investoři, věřím, že jsem dostatečně zvídavý na to, abych nadále objevoval neobjevené a zkoušel nové přístupy, analyzoval, testoval a následně předával své poznatky dál. Věřím, že sdílení úspěchů a neúspěchů, včetně myšlenek a dialogů vnitřního investora, kterého uvnitř sebe cítím, čtenáři pomůže, inspiruje a předá mu netradiční hodnotu.

Budu rád za zpětnou vazbu, která mi napoví, jak se tento formát sdílení investičních myšlenek líbí a jak často bych měl psát takové dopisy.

Dopisy investorům

Čas a trpělivost v investování

Přečtěte si celý dopis zde.

Zajímavé myšlenky z dopisu

Pokud se v dalších letech chceme věnovat zhodnocování peněz, musíme si přiznat, že ne všechna naše rozhodnutí budou správná.

Je důležité mít a respektovat vnitřní systém rozhodovacích procesů a vlastní odpovědnosti za investiční rozhodnutí.

Zda investor vyhodnotí svůj nákup/prodej jako neúspěšný a chybný, je jedna věc. Druhou a mnohem důležitější je poučit se z této zkušenosti a nastavit u dalších investic procesy, které posunou vnitřní rozhodovací proces o tuto zkušenost.

Pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, musíme věnovat čas a musíme být trpěliví ve výběru vhodné investice. Dnes, více než kdy jindy, je třeba být obezřetný k investičním příležitostem a pečlivě vybírat. Pečlivost v sobě zahrnuje kritické myšlení. Abychom mohli kriticky nahlížet na konkrétní investici, je třeba strávit na úkolem nějaký čas.

Čas, který dnes zdá se, nikdo nemá. Slyšíme to všude, od kolegů z práce i úspěšných podnikatelů. Důrazně bych chtěl apelovat na tento rozmar, který se šíří přes všechny pracovní, podnikatelské i sportovní úrovně. Investor by měl respektovat časovou náročnost svých aktivit. Jejich zkracování povede ke zvýšení rizika a v samotném konci ve špatné rozhodnutí a neúspěšnou investici.

Jsem toho názoru, že časování trhu by nemělo patřit do slovníku chytrého investora.

QCOM v průběhu dvou let dostal dost za uši. Prošel si suchem. Apple s ním vypověděl smlouvu a do určitých iPhonů nasazoval čipy od Intelu. Byla to velká příjmová položka pro Qualcomm, kterou ztratil a cena akcie se dostala z maxim okolo 70 USD až pod 50 USD za kus. V takových chvílích jsem byl i já jako investor v mínusu s touto investicí. Bylo to dvouleté plácání v bahně s obdobími sucha.

Když začátkem dubna 2019 přišla podepsaná dohoda se společností Apple, který uzavřel šestiletý kontrakt s Qualcommem, rázem šla cena akcií QCOM na 80 USD za kus a pokračovala výše. Na konci dubna 2019 se pohybovala okolo 85 USD za kus.

Nejprve člověku přicházejí myšlenky o zhodnocení investice a má velkou radost, že je v takovém plusu. Zhodnocení přibližně 57% na akciovém trhu v rámci stock pickingu. To považuji za úspěch.

Postupem času však člověk začne vnímat, že to nejlepší se ukrývá v rozhodovacím procesu. Ten cítím správný. A tak jsem šel myšlenkově nazpět, co se vlastně stalo v roce 2016.

Toto jsou pouze některé pasáže z dopisu. Celý dopis si můžete přečíst zde.